Ingen har kunnat argumentera för hur en värnplikt bara för män gör Finlands försvarsförmåga bättre

Finlands militärtjänst och värnplikt ska baseras på ett riktigt militärt behov. Detta behov har dock ingenting att göra med människors genus.

I dagJuho Pylvänäinen
24.10.2020 21:30
Den offentliga debatten om den finska militärtjänstens framtid pågår fortfarande och en parlamentarisk kommitté utreder utvecklandet av den allmänna värnplikten. Debatten verkar ändå gå runt i cirklar, utan att de ansvariga politikerna visar någon slags vilja att göra en riktig politisk förändring. Det finns en stor risk för att reformen kommer att misslyckas och att jämställdheten inte går vidare.

ANDRA LÄSER