De representerar nordiska unga under miljömötet

Emma Sairanen och Jack Hancock är Finlands ungdomsrepresentanter på toppmötet för biologisk mångfald. På plats kämpar de för mänskliga rättigheter och för att få världsledare att förstå hur den unga generationen drabbas av miljökrisen.

På bilden representanter för nätverket Global Youth Biodiversity Network, FN:s officiella ungdomsvalkrets för konventionen om biologisk mångfald. Längst fram står de finländska representanterna Emma Sairanen och Jack Hancock.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
17.12.2022 11:30
Miljökonferensens ungdomsdelegater skyndar mellan möten, paneldiskussioner, sidoevenemang och aktioner på konferenscentret i Montreal. De finländska representanterna är på hugget.
– Det var snigeltempo i de förberedande förhandlingarna under våren, sommaren och till och med veckan före mötet, men nu går det i en högre växel, säger Emma Sairanen, 27, som är ungdomsrepresentant för den finska delegationen.
– Jag tror fortfarande många bra saker kan komma från förhandlingsrummen. Det kanske inte är troligt att vi kommer få den transformativa förändring världen desperat behöver, men förändring kommer förhoppningsvis att ske. Vi får aldrig tappa hoppet och aldrig ge upp, säger Jack Hancock, 21, som är en del av den nordiska ungdomsdelegationen och representerar Åland.

Hur ser en vanlig dag ut för ungdomsrepresentanter på COP15?

6.30 Vaknar, det blir en sticka i näsan för att göra ett coronatest.
7.00 Samordningsmöte med ungdomsnätverket (Nordic Youth Biodiversity Network) där vi går igenom föregående dag, förhandlingsläget och den kommande dagen.
7.30 Möte för den finska delegationen.
8.30 Förflyttning till konferenscentret för att gå igenom säkerhetskontrollerna.
Morgon på konferenscentret: förberedelser inför dagens evenemang, följa eller tala på sidoevenemang, träffa förhandlare, ungdomar eller politiker, kommunikation och lite pauser mellan varven.
15.00–18.30 Uppföljning av förhandlingarna. Personligen fokuserar jag på att följa debatten om de nya internationella naturmålen.
Middagsdags.
19.30 Förhandlingarna fortsätter och jag brukar följa dem på distans från hotellet tills jag somnar.
22–24 Hopp i sängs.
Källa: Emma Sairanen
I Finland har unga delegater deltagit i FN:s klimatkonferenser i över tio år. Men det här är första gången som nordiska ungdomsrepresentanter deltar i konferensen om biologisk mångfald.
– Det är verkligen viktigt att ungdomars deltagande och engagemang har stärkts. Inte bara i klimatfrågor utan även på natursidan, säger Sairanen.
Emma Sairanen och Jack Hancock sitter till höger. – Det är viktigt att förstå hur skyddet av den biologiska mångfalden är en förutsättning för andra viktiga värden som välbefinnande, hälsa och livsmedelstrygghet, säger Sairanen.

Rättvisa och jämlikhet viktigt för unga

För de unga har principen om rättvisa mellan generationerna varit särskilt viktigt i förhandlingarna. De har också betonat mänskliga rättigheter, i synnerhet ursprungsbefolkningarnas landrättigheter.
– Framtida generationer har rätt till en chans att leva och därför är det avgörande att involvera barn och ungdomar i beslutsprocessen, menar Sairanen.
– Vi har varit måna om att få större ungdomsrepresentation så att vi får vara med och styra vår framtid. Att få träffa hela den globala ungdomsrörelsen för främjandet av biodiversitet, och känna mobilisering och styrkan hos alla unga, är det kanske bästa med att vara här är, säger Hancock.

Hur väcktes ert engagemang för miljön?

– År 2018 då IPCC släppte sin 1,5 grader specialrapport. Jag insåg att det inte längre räcker att bara vara upptagen av sitt eget liv. Jag kände att måste göra skillnad med andra. Och då blev jag aktiv i miljöorganisationer, säger Sairanen.
– Som musiker och en del av Global Youth Biodiversity Network musikergrupp, tog jag med min saxofon och musicerade jag så mycket jag kunde med andra unga aktivister, säger Jack Hancock.
– Jag har vuxit upp på naturvackra Åland med två väldigt kärleksfulla föräldrar, och kombinationen natur och kärlek tror jag var det frö som planterades i mig, som växte till mitt miljöengagemang. Jag har länge känt att vi unga kan påverka saker och ting, om vi bara får chansen och självförtroendet. Jag har varit tillräckligt privilegierad att få båda, och sedan var det bara att börja, säger Hancock.

Framsteg och bakslag under mötet

– Här pågår historiska förhandlingar om internationella mål för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Oavsett vad som uppnås här kommer naturförlusten inte att vänta, utan det krävs en omedelbar kursändring, säger Emma Sairanen.
Det finns fortfarande en hel del kompromisser att hitta i frågor som finansiering, 30 x 30-målet (skydda 30 procent av jordens land och hav till år 2030) och hållbar konsumtion, påpekar hon.

Framsteg gjorts när det gäller att involvera ungdomar:

Finland och Tyskland har till exempel involverat ungdomar som en särskild grupp i uppdateringen av sina nationella strategier för biologisk mångfald.
3 000 unga nordbor har bidragit till ”Nordic Youth Position Paper on Biodiversity” där de tagit fram 19 krav för det nya globala avtalet.
Ungdomarna ansåg bland annat att det är särskilt viktigt att de nordiska länderna, som konsumerar långt över planetens bärkraft, tar itu med det ekologiska fotavtrycket av sin egen produktion och konsumtion.
Norden har skickat ett rekordstort antal, 18 stycken, ungdomsrepresentanter till COP15-mötet. De framför sina budskap som en ungdomens röst på det viktigaste internationella mötet för att få stopp på utarmningen av naturen.
Dessutom diskuteras inrättandet av ett ungdomsråd för klimat och natur på nordisk och finländsk nivå.
Källa: Emma Sairanen/Nordiska ministerrådet
– Jag vet inte om det beror på oförståelse, vilja eller pengar, men de människor som i dag har makten och kommer avgöra ungas framtid är inte ambitiösa nog. Det tyngsta är att inte kunna vara förhandlare själv, tillsammans med de andra världens unga, för sanningen är att vi skulle göra ett bättre jobb. Vi behöver bara vänta på att bli invalda, säger Jack Hancock.
– Jag är övertygad om att det behövs internationellt samarbete för att lösa globala kriser, men samtidigt inser jag att det ibland finns en frustration över hur försvaret av livet i förhandlingssituationer reduceras till en karikatyr och ett politiskt spel, säger Sairanen.
– Alla måste ta sitt individuella ansvar, men också sitt kollektiva ansvar genom att rösta rätt, och inte acceptera orättvisor, speciellt inte när de kommer drabba dig själv i framtiden! Stå upp för världens kommande generationer nu när du har chansen, säger Jack Hancock.
– Faktum är att det inte kommer att räcka med sådana här konferenser förrän tillräckligt många verkligen bryr sig om det fantastiska liv som vi delar detta jordklot med, fortsätter hon.
– Stå upp för världens kommande generationer nu när du har chansen. Våga fråga, prata, håll diskussionen levande! Om alla pratade om biodiversitet, skulle världen förändras på ett ögonblick, säger Hancock.

ANDRA LÄSER