Merkels misstag Putins framgång

Kolkraft har blivit ett lukrativt alternativ i Europa så länge Nordstream 2 står och stampar.

Vladimir Putin är en skicklig manipulerare och Angela Merkel igen gjorde sitt livs stora misstag när hon beslöt köra ner Tysklands kärnkraft. Okunnig i energifrågor litade Merkel på grönskiftade energiprofeter som lovade ersätta kärnkraft med förnybar energi. Finska Fortum såg Merkels misslyckande och tog chansen genom köp av fossileldade Uniper, för någonstans måste EU:s industrimotor Tyskland få sin energi.
Uniper är med och finansierar Nordstream 2 med en miljard euro. Unipers tankar är att i framtiden byta fossilt kol mot mindre koldioxidalstrande fossil gas genom Nordstream 2. Etthundra kilometer fattas av den 1 224 kilometer långa gasledningen. Fortum gjorde klokt att starta, trots finländska och tyska ramaskrin om jordens undergång via klimatförändring, ett megastort kolkraftverk, Datteln 4, i Nordrhein Westfalen i Tyskland i början av sommaren. Kolkraft har blivit ett lukrativt alternativ i Europa så länge Nordstream 2 står och stampar.
Rörledningens sista kilometrar byggs någon gång, trots incidenten med Aleksej Navalnyj. Ju längre man väntar desto mera kolkraft kan Uniper/Fortum sälja och om Tyskland inte återtar sitt beslut om stängning av kärnkraften, ja då byggs snabbt de återstående kilometrarna av gasledningen. Fortum gjorde och gör en god affär då företaget placerade pengarna de fick från sitt sålda elnät i Finland i tysk kolkraft.

Magnus Rögård,

Nurmijärvi

ANDRA LÄSER