Årets ekonomipristagare hjälper oss förstå finanskriser – Ett bra val, säger Hanna Westman

Chefsekonom Hanna Westman på Verket för finansiell stabilitet är nöjd med valet av årets ekonomipristagare. 

– Det är deras forskning som är ligger till grund för att vi finns till, säger hon. 

USA:s tidigare centralbankschef Ben Bernanke är en av årets ekonomipristagare. Chefsekonom Hanna Westman på Verket för finansiell stabilitet är nöjd med valet av pristagare. 
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
10.10.2022 13:35 UPPDATERAD 10.10.2022 16:38
Svenska Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne går i år till USA:s tidigare centralbankschef Ben Bernanke, samt till de amerikanska forskarna Douglas Diamond och Philip Dybvig. Diamond är verksam vid University of Chicago och Dybvig vid Washington University i St. Louis.
I Kungliga Vetenskapsakademien i motivering sägs att pristagarna ”väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Deras forskning visar bland annat varför det är så viktigt att undvika att banker kollapsar."
– Finanskriser förvärras när folk förlorar förtroendet för systemets stabilitet. Det är kopplat till hur lönsamma bankerna är, säger Douglas Diamond, uppkopplad på länk under måndagens presentation vid Kungliga Vetenskapsakademien.
Douglas Diamond tror att världen lärt sig mycket av tidigare finanskriser och är bättre förberedd i dag:
– Det verkar som att banksystemet är solitt i dag. Men fruktan för bankrusningar och kriser kan dyka upp var som helst i finanssystemet. Det måste inte härröra från affärsbankerna. Det kan uppstå i försäkringssektorn, säger han.
Finanssystemet som helhet behöver enligt Diamond ett system av kontrakt som är designade för att minimera risken för en kris. Det kan handla om insättningsgarantier, strukturer för att hantera banker i kris.
– Bankräddningar kan bli problematiska, men de kan vara bra för samhället i stort. Jag tror att vi alltid kommer att ha en liten risk för oväntade kriser, säger Diamond.

Glad över valet av pristagare

På Verket för finansiell stabilitet i Helsingfors är chefsekonom Hanna Westman nöjd med valet av pristagare.
– Det är deras forskning som ligger till grund för att vi finns till. Vi är glada över att priset kommer så här nära oss och över att ämnet får uppmärksamhet, säger hon.
Verket för finansiell stabilitet har till uppgift att skydda insättare och skattebetalare mot följderna av bankkriser och de kostnader en bankkris orsakar.
Enligt Westman handlar Diamond-Dybvig-modellen om att kunderna håller kvar sina insättningar i banken så länge det går bra för banksektorn. Men om det börjar florera rykten eller om man ser att någon bank har problem, så är risken att kunderna så fort som möjligt försöker ta ut sina pengar. 
Det gör att banken får ännu större problem. Förut köade folk efter kontanter, men i dag går det mycket snabbare att ta ut sina pengar.
Insättningsgarantin är skapad för att bankkunderna inte ska ha incentiv att lyfta sina pengar. Syftet är att de ska känna sig trygga och inte förvärra situationen för bankerna. 
– Oberoende av hur det går för en bank får finländska bankkunder tillbaka sina insättningar upp till 100 000 euro, också om banken går omkull. I dagens läge kan vi betala ut insättningarna på sju dagar, säger Westman. 

”Viktiga verktyg”

John Hassler, en av ledamöterna i priskommittén, säger att bankerna för det mesta fungerar bra, men att delar av banksystemet ibland fallerar.
– Det kan leda till katastrofala konsekvenser, och även till finanskriser.
Hassler pekar på att Ben Bernanke i en rapport från 1993 visade hur bankrusningar ledde till att banker gick omkull.
Diamonds och Dybvigs forskning låg enligt John Hassler bakom krisåtgärderna under finanskrisen 2008–2009. Forskarna hjälpte oss att förstå orsakerna till krisen och bidrog till att världsekonomin inte gick in i samma typ av depression som under 1930-talet.
– Pristagarnas arbete är fortfarande viktiga verktyg, säger Hassler.
– Pristagarnas insikter ger oss bättre möjligheter att i framtiden undvika såväl allvarliga kriser som kostsamma räddningsaktioner, säger ekonomipriskommitténs ordförande Tore Ellingsen.

ANDRA LÄSER