Estlands ”galna” premiärminister

Huvudlinjen i Mart Laars båda regeringar utgjordes av nyliberalismens centrala programpunkter. Den nyliberala politikens skuggsida, fattigdomen och de ökade klyftorna i samhället, förbigår Laar.

Bjarne Nitovuori
28.10.2019 10:00
Mart Laars memoarbok handlar framför allt om hans två perioder som Estlands premiärminister (1992–1994 och 1999–2002), som båda slutade med regeringens avgång i förtid. Laar deltog i politiken redan innan Estlands självständighet återupprättades 1991, bland annat som medlem av högsta sovjet och Estlandskongressen, men om sin roll i den processen skriver han mycket litet.

ANDRA LÄSER