Ofullbordat men inte obetydligt – en historia om ett Sibeliusverk som aldrig såg dagens ljus

Hans frustation är synlig i dagboksanteckningarna: Unge hellener tog alldeles för mycket tid!

Vinnarna skriver historien, heter det. Inom musikhistorien betyder det till exempel att man brukar koncentrera sig på så kallade mästerverk. Men varje kompositionsprocess leder naturligtvis inte till ett mästerverk – eller till ett verk över huvud taget.
ANDRA LÄSER