Motorcykelgänget Cannonball förbjuds i Finland

Motorcykelgänget Cannonball och underorganisationen Squad 32 ska upplösas. Högsta domstolen beviljade inte besvärstillstånd, vilket betyder att tingsrättsdomen om att de uppfyller kriterierna för en förbjuden sammanslutning står fast. 

Beslutet är nu definitivt: Cannonball och dess underorganisation är förbjudna i Finland, efter att Högsta domstolen inte beviljat bevärstillstånd. 
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
30.01.2023 10:14
Päijänne-Tavastlands tingsrätt beslutade i somras att motorcykelgänget Cannonball och underorganisationen Squad 32 ska upplösas.
De två oregistrerade föreningarna, och en person som företräder dem, ansökte om besvärstillstånd hos Högsta domstolen. De ville ha tingsrättens dom omprövad och har genom processen motsatt sig kravet på upplösning.
Östra Finlands hovrätt beviljade inte besvärstillstånd, och det gör inte heller Högsta domstolen.
Det betyder att tingsrättens avgörande är i kraft. Enligt det uppfyller Cannonball och Squad 32 kriterierna för en förbjuden sammanslutning, och verksamheten måste upphöra.
Enligt tingsrätten hör ”kriminell verksamhet inte till verksamhet som skyddas av grundlagen eller människorättskonventionen”.
Tidigare har Nordiska motståndsrörelsen samt United Brotherhood och underorganisationen Bad Union förbjudits i Finland.

ANDRA LÄSER