Den trådlösa strålningen ökar och vi utsätts för ett livsfarligt experiment

En minskning av elektromagnetisk exponering är nödvändig för att säkerställa folkhälsan.

12.03.2020 20:45
Den 12 februari i år hade drygt 200 000 forskare, läkare och miljöorganisationer från drygt 200 nationer och territorier i världen undertecknat en appell om att stoppa 5G på jorden och i rymden. Appellens adressater var FN, WHO, EU och alla världens regeringar. Appellen hävdar att det föreligger ovedersägliga bevis för att radiofrekvensstrålning (RF) är skadlig för allt liv på jorden.
Det planerade 5G-nätverket ska ge tillgång till supersnabb, låglatenskommunikation över hela jordklotet. Enligt appellen kommer detta nätverk att utsätta hela biosfären för ett oacceptabelt experiment. I appellen definieras detta som ett gravt brott mot internationell rätt.
RF-strålningens skadliga effekter presenterar en hårresande läsning – bland annat DNA-skador, cancer, hjärtrytmstörningar, neurologiska skador, missfall, autism, adhd och astma.
Appellen är den senaste i en lång rad av petitioner beträffande den skadliga verkan av RF-strålning, flera av dem lanserade redan innan 5G kom in i bilden. Redan Freiburger-appellen från 2012 krävde ett moratorium för nya basstationer.
Forskare från ett 40-tal länder påvisade i ett upprop 2015 till FN och WHO att otaliga vetenskapliga publikationer bevisar att elektromagnetiska fält påverkar levande organismer på nivåer som ligger långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Den europeiska akademin för miljömedicin (EUROPAEM) hävdar att människor som i vardagen kontinuerligt utsätts för elektromagnetiska fält löper stor risk att utveckla överkänslighet. En minskning av elektromagnetisk exponering är nödvändig för att säkerställa folkhälsan. År 2015 antogs i Bryssel en internationell vetenskaplig deklaration om elektromagnetisk överkänslighet och multipel kemisk känslighet. Man erkände enhälligt den allvarliga faran för folkhälsan och krävde förebyggande åtgärder för att avvärja en hotande ”global panepidemi”.
G5 strider mot otaliga internationella konventioner och avtal, bland annat FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barnets rättigheter, Nürnbergkonventionen som ska följas vid experiment som omfattar människor, FN:s deklaration om den mänskliga miljön, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av rymden.
I appellen (Stoppa 5G på jorden och i rymden) kräver man bland annat att FN, WHO, EU och alla världens regeringar omedelbart ingriper för att skydda hela mänskligheten från RF-strålning, med särskild betoning på spädbarn, barn, ungdomar, gravida kvinnor och de ännu ofödda. Man bör informera medborgarna, inklusive lärare och läkare, om hälsoriskerna för vuxna och barn och om att trådlös kommunikation och basstationer bör undvikas, särskilt nära daghem, skolor, sjukhus, hem och arbetsplatser.
Om 5G genomförs kommer enligt appellen praktiskt taget allt vi äger och köper, från kylskåp och tvättmaskiner till mjölkkartonger, hårborstar och spädbarnsblöjor att innehålla antenner och mikrochipp anslutna trådlöst till internet. Runtom i världen förbereder och antar man lagar för att tillåta trådlösa anläggningar i alla offentliga lokaler. Hittills har de flesta anläggningar placerats på ens något avstånd från hem och arbetsplatser. Nu ska de installeras överallt i samhället – allt och alla kommer att utsättas för 5G-strålning!
På Business Finlands hemsida (6.2.2019) kan man läsa hur Finland redan har nått kommersialiseringsstadiet för 5G-teknik och har lanserat banbrytande 6G-forskning under det nyligen bildade ”6G Flagship Ecosystem”.
"Finland är en global föregångare i utvecklingen av trådlös teknik vilket gör det till en intressant plats för telekommunikationsinvesteringar och forskning", säger Arto Pussinen, chef för industrin IKT och digitalisering, Business Finland.
Asbest, tobak, DDT, bly och uran lanserades en gång i tiden som totalt ofarliga för biosfären, men skördade otaliga offer.
Vart är vi denna gång på väg och varför ser våra folkvalda stillatigande på när vi utsätts för ett livsfarligt experiment?

Pirkko Lindberg,

författare, Helsingfors

ANDRA LÄSER