Energimarknaden har små marginaler – många kan få svårt med räkningen

Marginalerna är mindre i vinter än vad de varit de senaste åren, men någon brist på el uppstår knappast, tror Jukka Leskelä, vd för Energiindustrin. Elektriciteten blir sannolikt ändå dyrare till vintern och att spara energi blir en aktuell fråga.

Elpriset kommer knappast att sjunka eftersom hela energisystemet just nu läggs om. Marginalerna kan vara små i vinter, tror experter.
Elpriset i Finland har de senaste dagarna varit högt jämfört med prisnivån för ett år sedan, men vi betalar ändå mindre för vår el än vad man gör i de flesta andra europeiska länder.
Att priset i Finland just nu närmar sig samma nivå som under de dyraste dagarna i vintras förklaras bara delvis av att elimporten från Ryssland upphörde för en dryg vecka sedan. Stoppet i östimporten sammanföll med årsrevisionen av en kärnkraftsreaktor i Olkiluoto och med servicearbeten på en elöverföringskabel från Sverige. Dessutom har provdriften av den nya reaktorn i Olkiluoto inte löpt riktigt som tänkt.
– Om allt det här ska hända på en gång så är tidpunkten bra just nu eftersom vi går mot varmare tider och efterfrågan är mindre. Under höst och vinter är marginalerna mindre, speciellt nu då också naturgastillgången är mindre, säger Energiindustrins vd Jukka Leskelä.
Leskelä understryker ändå att det inte finns några speciella skäl till oro inför vintern. Då borde den nya reaktorn i Olkiluoto vara i drift och om regeringens planer går i lås har Finland en ny, flytande terminal för import av flytande naturgas, LNG. Regeringen meddelade i fredags om ett hyresavtal på tio år för den flytande terminalen. Energiindustrins vd tror att det kan bli krävande att få den nya terminalen på plats under årets sista kvartal som tänkt.
– Jag vill inte måla upp några skräckscenarier, men överraskningar kan alltid komma och marginalerna på energimarknaden i Finland är små i vinter säger han.

Många sparmetoder

Att spara energi är något Jukka Leskelä tror på. Marknaden och energipriserna kommer att styra konsumenterna till att se över sin energianvändning, tippar han.
Förutom Olkiluoto 3 byggs vindkraften också ut kraftigt, men Leskelä betonar att det behövs ytterligare inhemsk produktion.
Att många redan börjat intressera sig för möjligheterna att spara energi intygar Vesa Silfver, vd för företaget Motiva som erbjuder rådgivning i anslutning till energisparande och energieffektivitet. Att spara energi och att informera om extra möjligheter till det inför hösten diskuteras nu aktivt inom statsförvaltningen, uppger han.
Motiva har traditionellt en energisparvecka varje höst, men i år har många hushåll vaknat till möjligheterna att spara redan nu.
– Våra tjänster är efterfrågade. Det finns knappast någon återgång till billig el, elpriset steg redan före kriget i Ukraina, det är en långsiktig helhet med en övergång mot fossilfri produktion på gång, säger Silfver.
Luftvärmepumpar är ett sätt att effektivera energianvändningen, men just nu kan det dra ut på tiden för den som vill ha en pump installerad.
Vesa Silfver tycker att det är bra att folk blir allt mer medvetna om hur de själva kan påverka sin energiförbrukning. Det finns snabba åtgärder som var och en kan vidta i sin vardag, sådant som att sänka inomhustemperaturen, att inte låta apparater stå i stand-by läge utan att stänga av dem och på sikt att investera till exempel i luftvärmepumpar.

Elräkningen informerar

Vesa SIlfver som själv har ett elavtal bundet till börspriset berättar att han precis installerat en luftvärmepump i sin eluppvärmda radhuslägenhet. Den i kombination med en sänkning av inomhustemperaturen på en grad fick elförbrukningen att sjunka med en femtedel, berättar han.
– Men efterfrågan på pumpar är stor och det är långa köer för att få dem installerade så det är ingen snabb åtgärd, säger han.
Vesa Silfver uppmanar i stället var och en att lära sig läsa elräkningen. Elbolagen erbjuder uppgifter som visar var och när elåtgången är som störst. Den som har börsel kan anpassa sin konsumtion till exempel laddning av elbil eller användningen av tvättmaskin till timmar då elen är förmånligare. Den som har ett fast elpris har ofta en billigare tariff kvälls- och nattetid.
Både för den som bor i småhus och för husbolag finns det dessutom företag som hjälper till med energioptimering, som helt enkelt ser över möjligheterna att dra ner den egna energiförbrukningen.
Silfver är ändå rädd för att det han kallar för energifattigdom trots allt uppstår. Det kommer att uppstå situationer då det finns de som inte har råd att betala elräkningen för att priserna är så höga. Då har man inte heller råd med att investera i en renovering för att förbättra energieffektiviteten.

Många råd om energi

Motiva har skapat en speciell sida för att ger råd till hushåll om hur de kan hjälpa till med att frigöra sig från behovet av rysk energi.
Bland de råd hushållen får finns att förkorta duschtiden och snabba på i bastun.
Både Motiva och elbolagen hoppas att konsumenterna skulle börja följa med sin elförbrukning.
Priset på el kommer att förbli högre än i fjol eftersom till exempel priset på naturgas inverkar också på elpriset och de ryska leveranserna av gas upphört till många länder inom EU
ANDRA LÄSER