Juhana Vartiainen: Jag hoppas få leva länge nog för att kunna beundra Malmområdets glans i slutet av 2030-talet

Malms flygplats.
28.09.2022 19:08
Det hör till borgmästarjobbets natur att man måste arbeta långsiktigt. Det är angenämt att inviga en ny idrottshall eller betrakta hur de första invånarkohorterna flyttar in i en ny stadsdel som Fiskehamnen eller Busholmen. Man får dock tacka sin företrädares företrädare eller en än tidigare beslutsfattare för den njutningen.
Planeringshorisonten för urbana projekt uppgår ofta till 15–20 år. Själva planeringen är en stor ansträngning, och det tar tid innan alla politiska och juridiska trösklar har klarats av. Finland är en rättsstat med en starkt förankrad rätt för alla medborgare att överklaga. Överklagandena behandlas typiskt i flera rättsinstanser, och när juridiken är färdig måste man förstås vänta tills alla materiella investeringar och byggprojekt har slutförts. Ytterst sällan överraskas man av att något projekt blir färdigt tidigare än planerat.
Under 2020- och 2030-talen kommer vi helsingforsare att kunna beskåda och beundra uppkomsten av en ny och fin stadsdel – den som uppstår på den plats som tidigare använts för Malms flygplats. Stadsdelen i Malm hör till de delar av Helsingfors som under de kommande åren ska utvecklas speciellt energiskt, och det uttömda flygplatsområdet utgör en unikt stor och lovande yta som så småningom kommer att bli en ny och fin stadsdel. Arkitekter, stadsplanerare samt energi-, natur- och byggspecialister kommer alla att kunna visa upp sina bästa och uppdaterade kunskaper om och tekniker för att bygga en vacker och fungerande stadsdel.

ANDRA LÄSER