Antalet aborter minskar i de nordiska länderna – här gjordes flest och minst aborter

I Finland, Sverige, Norge och Island gjordes sammanlagt cirka 53 000 aborter år 2021, vilket är drygt 11 aborter per tusen kvinnor i fertil ålder (15-49 år), rapporterar Institutet för hälsa och välfärd THL.

I de nordiska länderna görs relativt få aborter när man jämför med övriga europeiska länder.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
23.03.2023 07:36
Antalet aborter har under de senaste åren minskat i alla nordiska länder. Även antalet aborter bland unga har minskat, rapporterar THL.
Minst aborter gjordes i Finland (6,7 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder) och flest i Sverige (15,1/1 000). Danmarks uppgifter finns inte tillgängliga för 2019–2021.
”I förhållande till många andra europeiska länder görs relativt få aborter i de nordiska länderna, med undantag av Sverige. I Västeuropa finns det dock också länder som Tyskland, där antalet aborter är lägre än till exempel i Finland, även om lagstiftningen är mer tillåtande, det vill säga enbart lagstiftningen påverkar inte antalet aborter”, säger THL:s specialist Anna Heino.

Liberal abortlag på Island

På Island trädde en förnyad abortlag i kraft i september 2019. Enligt den nya lagen kan en kvinna på egen begäran få abort fram till slutet av tjugoandra graviditetsveckan. Den förnyade, mer liberala lagstiftningen på Island ledde inte till att antalet aborter ökade, rapporterar THL.
Finland har fortfarande Nordens strängaste abortlagstiftning. Lagen om aborter i Finland förnyas från och med den första september 2023. Därefter blir abort på kvinnans egen begäran möjlig fram till slutet av den tolfte graviditetsveckan.
”Det är omöjligt att förutspå framtiden, men utifrån erfarenheter från andra länder tror vi att den nya lagstiftningen i Finland inte kommer att öka antalet aborter nämnvärt. Även den nuvarande lagstiftningen möjliggör abort med sociala orsaker som grund, med bred tolkning. Den nya lagstiftningen förbättrar kvinnornas självbestämmanderätt och minskar den börda som processen medför för hälso- och sjukvården”, säger Heino.
Läs också:
Det kan bli lättare att få abort i Finland men alla är inte nöjda – ”En skrivning i grundlagen skulle stärka rätten”

ANDRA LÄSER