Kan ett ryskt undervattenssabotage stänga av Finlands internet? Så här svarar experten

Är det möjligt att Finlands datainfrastruktur lamslås om någon kapar av kablarna under Östersjön? Skyddspolisen känner till hotbilden mot kablarna. Experterna manar ändå till lugn.

Så här såg det ut när förgreningen av datakabeln C-Lion 1 drogs in i Hangö.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
29.09.2022 19:45
Nästan all datatrafik till och från Finland går via undervattenskablar. Sprängningarna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i Östersjön väcker frågan om sabotage mot datakablarna under havet kunde lamslå Finlands tillgång till internet.

Taneli Vuorinen, chef för internationella nätverkslösningar på Cinia, är det möjligt att Finland blir utan internet om undervattenskablarna skärs av?

– Nej. Internet försvinner inte om en kabel kapas, säger Vuorinen.
Cinia är ett huvudsakligen statligt ägt bolag som bland annat har hand om datainfrastruktur. Bolaget ansvarar bland annat för en del av Finlands datatrafik till Mellaneuropa.
I en intervju för HBL säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari att man länge känt till undervattenskablarnas sårbarhet.
Taneli Vuorinen förklarar att kabelnätet byggts upp så att datatrafiken kan omdirigeras ifall någon del av nätverket fallerar.
– Vi har till exempel havskabeln C-Lion 1 till Tyskland. Om den kabeln kapas kommer datatrafiken att gå andra vägar, beroende på trafiktypen, säger Vuorinen.
Han lyfter bland annat upp undervattenskablarna som går till Sverige och Baltikum. De är inte Cinias, men kan ta över datatrafiken ifall någon annan kabel under Östersjön kapas.
– För en vanlig nätanvändare kommer deras anslutning antagligen bara att omdirigeras ifall det blir någon störning på linjen, säger Vuorinen.
Skyddspolisen varnar också för ett förhöjt hot mot Finlands kritiska infrastruktur.

Har sprängningarna vid gasledningarna Nord Stream påverkat er verksamhet eller fått er att se över era rutiner?

– För oss på Cinia hör det till den vanliga verksamheten att följa med våra datanätverks funktion dygnet runt sju dagar i veckan. Vi har en övervakningscentral som också ser över cybersäkerheten. I nuet är vi i samma situation som före sprängningarna vid Nord Stream, säger Vuorinen.

ANDRA LÄSER