Avgående teaterprofessorn: Högt till tak i Svenskfinland

Till Anders Carlssons sista uppgifter som teaterprofessor hörde att förbereda vårens urvalsprov. Han hoppas på bredd och att också personer utan skådespelarerfarenhet vågar söka.

– Att skådespelare kan delta i avancerade teoretiska, filosofiska och konstnärliga resonemang ser jag som jätteviktigt, säger Anders Carlsson.
Anders Carlsson är imponerad av det finlandssvenska teaterfältets öppenhet och nyfikenhet inför allt experimenterande som pågått vid utbildningen under hans fem år som professor.

ANDRA LÄSER