Efter HBL:s granskning: Utbrett stöd för jämställda tv-lagen – oklart när uppdateringen sker

Olympiska kommittén, statens idrottsråd, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Transport- och kommunikationsverket och jämställdhetsombudsmannen stöder förslaget om att damidrotten ska garanteras samma synlighet som herridrotten i tv-lagen.

Det finländska fotbollslandslaget för damer är i ledning i sin EM-kvalgrupp efter hemmasegern över Skottland.
HBL lyfte i vintras fram den ojämställda lagstiftningen där VM och EM i fotboll samt VM i ishockey för herrar garanteras synlighet på fria kanaler medan motsvarande mästerskap för damer enligt lagen får placeras bakom betalvägg.
I lagen om televisions- och radioverksamhet finns en förordning som listar de idrottsevenemang som är av samhällelig betydelse och som ska synas på fria tv-kanaler. De evenemang (tävlingar och mästerskap) som nämns i förordningen får alltså inte läggas bakom betalvägg.
I våras uttryckte de finlandssvenska landslagsstjärnorna Linda Sällström, fotboll, och Ronja Savolainen, ishockey, sin oro och förundran över den nuvarande förordningen. De var oroliga för att damidrotten kan förlora sin synlighet och förstod inte varför herridrotten kan prioriteras i lagen.
• Läs också: Stjärnorna oroliga – damlandslagen kan försvinna från tv på grund av föråldrad lagstiftning
Enligt Kommunikationsministeriets förslag, som har utbrett stöd, ska damidrotten få samma status som herridrotten i lagen. Den ursprungliga tidtabellen har inte hållit och det är oklart exakt när förordningen uppdateras och träder i kraft.
Förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse ska uppfylla kraven i EU-lagstiftningen. Kommissionens kriterier för ett evenemangs vikt för samhället är bland annat att grenen är av särskilt allmänt intresse inom medlemsstaten, evenemanget har en specifik kulturell betydelse, landslaget deltar i det aktuella evenemanget och att evenemanget av tradition har sänts i fri television och har stor publik.
– Vi har skickat in vårt förslag till EU-kommissionen. Kommissionens beslut kommer inom tre månader från att vi notifierat dem om uppdateringen, säger Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig vid Kommunikationsministeriet.
EU-kommissionen tar ställning till om det finländska förslaget, som förordar att damerna ska garanteras samma synlighet som herrarna, följer EU-lagstiftningen. Efter att EU-kommissionen gett sin syn på ärendet ska det godkännas av statsrådets allmänna sammanträde.
– Vi har inte fått något svar av EU så det tar nog några månader innan uppdateringen sker, säger Virta.
• Läs också: Jämställdhetsministern om tv-lagen: Ett exempel på föråldrade strukturer som vi måste ta tag i och förändra
I våras sade bland annat Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, att förordningen är "ett exempel på föråldrade strukturer som vi måste ta tag i och förändra". och jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara sade till HBL "redan då den här förordningen utformades konstaterade vi (jämställdhetsombudsmannen) att ministerierna har en skyldighet att främja jämställdhet och den skyldigheten borde tas i beaktande".
• Läs också: Jämställdhetsombudsmannen: tv-lagen måste omfatta också damidrotten
Åländska riksdagsledamoten Mats Löfström (svenska riksdagsgruppen) lämnade in ett skriftligt spörsmål som ledde till att kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) konstaterade att listan behöver uppdateras eftersom "den inte motsvarar dagens värld".
• Läs också: Efter HBL:s granskning: Mats Löfström kräver svar om tv-lagen i skriftligt spörsmål
I oktober meddelade Kommunikationsministeriet att man föreslår "att till förteckningen ska fogas de idrottsevenemang för kvinnor som motsvarar de idrottsevenemang för män som ingår i förteckningen".
• Läs också: Efter HBL:s granskning: Damidrotten föreslås få samma status som herridrotten i nya tv-lagen
"Genom uppdateringen av förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse tryggar man att tävlingar för kvinnor som är av samhällelig vikt kan ses på de avgiftsfria tv-kanalerna", skrev ministeriet.
Ministeriet bad om utlåtanden om ändring av förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras. Remisstiden gick ut på torsdagen.
Förslaget att fotbollens och ishockeyns mästerskapsturneringar för damer fogas till förteckningen över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras har fått brett och tungt stöd och HBL:s granskning av tv-lagen leder med stor sannolikhet till att förordningen uppdateras och att damidrotten får en i lagen noterad samhällelig position den inte haft förr.
Finlands olympiska kommitté ställer sig bakom förslaget
"Finlands olympiska kommitté anser att det ur ett jämlikt perspektiv är oerhört vikigt att damernas mästerskap i ishockey och fotboll lyfts in på listan", skriver olympiska kommitténs vd Mikko Salonen i OK:s utlåtande.
De framgångsrika damlejonen föreslås snart att i lagen garanteras samma synlighet i tv som lejonen (herrlandslaget).
Kvinnoorganisationernas Centralförbund, organisationen som i offentligheten har arbetat väldigt synligt och målmedvetet för att höja damidrottens status och skapa bättre förutsättningar för idrottande flickor och kvinnor, skriver att det är nödvändigt att man ser damernas mästerskapsturneringar i ishockey och fotboll som samhälleligt lika viktiga som herrarnas motsvarande mästerskap.
"Finland måste som stat sända en signal om att man är engagerad och att man förbinder sig att jobba för jämställdhet och kvinnors rättigheter också inom idrotten", skriver Kvinnoorganisationernas Centralförbund i sitt utlåtande.
"Det är av största vikt att Finland fortsätter föregå med exempel och främja jämställdhet inom idrotten i EU".
• Läs också: I höst uppdateras tv-lagen – "Damidrottens betydelse och uppskattning har ökat märkbart"
Transport- och kommunikationsverket skriver att listan föreslås uppdateras på ett ändamålsenligt sätt med hänvisning till tv-publikens ändrade tittarbeteende.
"Damernas tävlingsevenemang har nått en position där de är av samhällelig betydelse", skriver Transport- och kommunikationsverkets chef Jenni Eskola och jurist Sari Tujunen.
"Transport- och kommunikationsverket anser att förslaget är mycket välkommet ur likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv".
Statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, skriver att man tycker det är viktigt och motiverat att samma dam- och herrmästerskap finns på listan.
"Att lägga till damernas fotbolls- och hockeymästerskap till listan motiveras bland annat med att evenemangen har ett starkt eko i den finländska jämställdhets och likabehandlingskulturen", skriver Statens idrottsråds ordförande Paavo Arhinmäki och generalsekreterare Minttu Korsberg.
Spelarna i fotbollslandslaget för damer kan snart ses som likvärdiga i tv-lagen med spelarna i herrlandslaget.
Också Miko Lempinen vid jämställdhetsombudsmannens byrå skriver att tv-förordningen borde uppdateras enligt förslaget.
"Jämställdhetsombudsmannen anser att man befrämjar jämställdhet genom att lägga till damernas mästerskap till listan. Att lägga till damernas mästerskap beaktar också de förändrade tittarvanorna. Det sänder också en klar signal att jämställdhet är ett centralt mål i det moderna finländska samhället också då det gäller idrottens tv- och radioverksamhet", skriver Lempinen.
Flera organisationer – bland dem Finlands olympiska kommitté, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Paralympiska kommittén, Friidrottsförbundet, Skidförbundet och Statens idrottsråd – vill också se att paralympiska spelen läggs till listan över idrottsevenemang som är av samhällelig betydelse.
Kommunikationsministeriet ska ta ställning till de förslag som kommit in och besluta om det krävs förändringar. Om ministeriet anser att paralympiska spelen ska tas med på listan över idrottsevenemang som är av samhällelig betydelse måste EU-kommissionen notifieras på nytt.
Flera organisationer vill att också de paralympiska spelen ska omfattas av den uppdaterade tv-förordningen.

TV-förordningen

Statsrådets förordning om televisering av evenemang av samhällelig betydelse.
I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från Kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 20 § 3 mom. i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998), sådant det lyder i lag 394/2003:
Evenemang av samhällelig betydelse i Finland som avses i 20 § 3 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) är ( kursivt och svärtat de föreslagna ändringarna i den nya förordningen som ska gälla från 1.1.2021 ):
1. de olympiska sommar- och vinterspelen arrangerade av Internationella olympiska kommittén,
2. öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatch samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Internationella fotbollförbundet,
2. öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatch samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar och damer arrangerade av Internationella fotbollförbundet,
3. öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatch samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i Europamästerskapen i fotboll för herrar arrangerade av Europeiska fotbollförbundet,
3. öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatch samt matcher som spelas av det finländska landslaget i slutspelen i Europamästerskapen i fotboll för herrar och damer arrangerade av Europeiska fotbollförbundet,
4. världsmästerskapen i ishockey för herrar arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,
4. världsmästerskapen i ishockey för herrar och damer arrangerade av Internationella ishockeyförbundet,
5. världsmästerskapen i nordiska skidgrenar arrangerade av Internationella skidförbundet,
6. världsmästerskapen i friidrott arrangerade av Internationella friidrottsförbundet och,
7. Europamästerskapen i friidrott arrangerade av Europeiska friidrottsförbundet.
ANDRA LÄSER