Nästan 10 000 nya coronafall på tisdagen

Incidensen för coronaviruset är nu uppe i 1 137 fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna.

Testningen är kraftigt överbelastad för tillfället.
Under det senaste dygnet har 9 768 nya coronafall konstaterats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Sammanlagt har nu 338 615 fall registrerats i Finland sedan coronapandemins början.
Det verkliga antalet smittade kan ändå vara klart högre, då såväl testning som smittspårning varit kraftigt överbelastade den senaste tiden på grund av den smittsamma omikronvarianten.
För tillfället vårdas 60 personer i intensivvård, ungefär hälften av dem vid Helsingfors universitetssjukhus. 308 personer vårdas på bäddavdelning inom specialistvården och ytterligare 252 personer på bäddavdelning inom bashälsovården. Totalt vårdas för tillfället 620 personer på sjukhus med covid-19.

ANDRA LÄSER