Lärare: Ryktet om det finländska skolundrets död är överdrivet – ”Räcker det inte att eleverna blir skapliga ungdomar?”

Larmet om den finländska skolan har ljudit länge. Från att ha varit en pedagogisk toppnation befinner sig Finland nu betydligt lägre ner i kunskapsutvärderingen Pisas rankning. HBL bad lärare i grundskolan och gymnasiet förklara orsakerna bakom trenden, och beskriva dagsläget i skolan.

Rektor Ulrika Willför-Nyman vid Mattlidens skola vill ingjuta ett lugn i eleverna. Här är hon med eleverna (fr. v.) Elsa Haglund, Oliver Ahlberg, Alvin Nordman och Linus Laurent.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
06.01.2023 05:02
Vad hände med det finländska skolundret?
I början av 2000-talet var Finland en topp tre-nation i den internationella utvärderingen Pisa. Nu placerar det genomsnittliga resultatet från den senaste utvärderingen 2018 Finland på tionde plats.
Pisa mäter 15-åringarnas kunskaper, och resultaten inom alla utvärderingsområden – matematik, naturvetenskaper och läsförståelse – har sjunkit stadigt sedan kring 2010.

ANDRA LÄSER