Regeringens nya trestegsraket för coronabekämpningen – lokala regler kan bli viktigare än nationella

Regeringens nya plan för hur hybridstrategin ska förverkligas ger riktlinjer för när olika restriktioner kan införas.

Regeringen har gjort upp en plan för hur hybridstrategin mot coronaviruset kan genomföras beroende på hur lägesbilden i landet ser ut.
De regionala åtgärderna i arbetet mot coronaepidemin i Finland kan i framtiden bli viktigare än de nationella. Det innebär bland annat att de enskilda sjukvårdsdistriktens roll i arbetet mot epidemin i fortsättningen kan bli allt större, säger strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet.
Detta är en av följderna av regeringens nya plan för hur den så kallade hybridstrategin ska förverkligas om epidemin eskalerar. Planen presenterades på torsdagen.
Hybridstrategin handlar om att man aktivt och i stor skala testar finländare för att sedan spåra smittokedjorna och vid behov isolera och därefter vårda de smittade.
– Den plan som regeringen nu godkänt ger riktlinjer för hur olika rekommendationer och begränsningar kan riktas och vilka åtgärder som kan vidtas, lokalt och nationellt, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).
– De åtgärder man vidtar ska vara epidemiologiskt och medicinskt motiverade och förutsägbara, säger Voipio-Pulkki.
I planen utgår man från tre olika nivåer i lägesbilden som alla ger utrymme för olika åtgärder.
Den första nivåns lägesbild är grundnivån. Den motsvarar den situation vi haft i landet sedan mitten av sommaren då antalet fall inte var många och då man sällan smittades här hemma.
– På denna nivå ligger tonvikten på rekommendationer om god hygien, på att smittokedjor bryts och på att man hindrar epidemin från att sprida sig, säger Kiuru.
På den andra nivån, där epidemin visar tecken på eskalera blir det bland annat aktuellt med åtgärder som baserar sig på smittskyddslagen.
På den tredje, och högsta nivån handlar det om att smittan sprider sig. Då blir det aktuellt med omfattande och strikta regionala och nationella rekommendationer och begränsningar och på en utökad sjukhuskapacitet.
– Med planen ger vi en signal om att de restriktioner som eventuellt måste vidtas framöver ska vara noggrant planerade, riktade och vidtas i rätt tid, säger Kiuru.
ANDRA LÄSER