Plock & fynd: Litterära hälsningar från Chicago

Nalle Valtiala redogör för sina intryck från en litteraturkonferens i Chicago, ett intellektuellt äventyr av svindlande mått, där han djupdyker i storheter som Louisa May Alcott och i abolitionism och transcendentalism. Men vad vet dagens amerikan om de stora författarna?

Anrika Palmer House Hilton i Chicago lär ha varit ett av Mark Twains favorittillhåll och dessa ståtliga utrymmen samlades de 700 boksynta deltagarna i ALA-konferensen i maj.
I slutet av maj sammanträdde ALA efter en längre covidpaus på Palmer House Hilton i Chicago. ALA står i det här fallet för American Literature Association (ett annat ALA har Library som mellanord).

ANDRA LÄSER