Utländska fångar i Sverige blir migrationspolitik

I Sverige har en parlamentarisk migrationskommitté jobbat länge för att försöka hitta en gemensam linje för den svenska invandringspolitiken. Partierna positionerar sig för debatten bland annat som KD:s ledare Ebba Busch. Hon vill använda biståndspengar för att skapa fängelser för utländska fångar utomlands.

I de finländska fängelserna är andelen utländska fångar ungefär 15 procent av den totala mängden och så har det varit åtminstone sedan 2014. Främst är det frågan om fångar från Estland, de andra baltiska staterna och Ryssland.
Richard Nordgren
09.09.2020 06:59 UPPDATERAD 09.09.2020 09:05
Det att KD-ledaren Ebba Busch vill skapa nya fängelser utanför Sveriges gränser för kriminella dömda i Sverige är inte i sig någon nyhet. Sverigedemokraterna föregick henne med god marginal.

ANDRA LÄSER