Myndigheter varnar för takras – speciellt övertryckshallar är i riskzonen

Under de senaste dagarna har taket kollapsat på flera övertryckshallar på grund av den stora snömängden.

Taket på Esportarenan i Hagalund i Esbo gav efter den 13 januari efter nästa två dagars ymnigt snöfall.
Finlands miljöcentral och Säkerhets- och kemikalieverket varnar för att tak kan kollapsa på grund av den stora mängd snö som fallit under de senaste dygnen.
Det är nu skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid stora hallar, övertryckshallar och maneger. De är specifikt i riskzonen då snön fallit i ovanligt stora mängder speciellt i södra Finland.
Övertryckshallar är enligt myndigheterna ofta förhållandevis svagt byggda och därmed finns risk för ras redan då ett omkring 30 centimeter tjockt snötäcke ligger på dem.
Under de senaste dagarna har taket kollapsat på flera övertryckshallar. Exempelvis fick Esportarenan i Esbo en stor repa i taket på onsdagsmorgonen till följd av den stora snömängden.

ANDRA LÄSER