Kurvinen: Högskolors samarbete med Ryssland läggs på is

Regeringen rekommenderar att officiellt högskolesamarbete med Ryssland och Vitryssland läggs på is. Rekommendationen kommer efter att högskolorna bett om en ståndpunkt, säger vetenskapsminister Antti Kurvinen (C).

– Det här är inte riktat mot människor från Ryssland. Det här handlar om den ryska staten och Vladimir Putins regim, som agerar illegalt och inte högaktar de mest grundläggande internationella värderingarna, säger vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen.
Beslutet föregicks av samtal med högskolesektorn.
– De har bett om en linje att luta sig mot.
Det är högskolorna själva som ska stå för besluten, men från ministeriet finns nu en rekommendation: Forskningssamarbete med Ryssland och Belarus läggs på is med anledning av den ryska invasionen i Ukraina.
Också kommande utbytesprogram för studerande läggs på is.
Åtgärden påverkar inte utbytesstuderande som påbörjat sina program i Finland, och det är också fritt fram för ryska medborgare att söka sig in till utbildningar i den vanliga ansökningsprocessen, eller att söka sig hit som forskare, säger vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen (C).
– Det här är inte riktat mot människor från Ryssland. Det här handlar om den ryska staten och Vladimir Putins regim, som agerar illegalt och inte högaktar de mest grundläggande internationella värderingarna, säger Kurvinen.
– Men vi har många från Ryssland som studerar här, och det är inte fråga om att bojkotta någon av dem. Vår grundlag och våra värderingar medger inte diskriminering, inte heller i rekrytering till jobben vid universiteten, såvida de inte personligen är på en sanktionslista.
För finländska studerande i Ryssland gäller Utrikesministeriets reserekommendationer, men inte några andra särskilda regler.
Undervisnings- och kulturministeriet förbereder också ett hjälppaket för ukrainska studerande och forskare. Detaljerna är ännu inte klara.

Lagändring för att slopa docenttitel

Ministeriet utreder också en lagändring i universitetslagen, som skulle göra det möjligt att frånta en person docenttiteln. I nuläget är det inte möjligt.
I klarspråk handlar det om docent Johan Bäckman, som spridit desinformation i samma stil som Kreml, senast den här veckan bland annat om att Ryssland ”befriar lillryska och nyryska områden från amerikansk ockupation". Bäckman dömdes även nyligen i Högsta domstolen för förföljelse av journalisten Jessikka Aro.
Helsingfors universitet ska ha blivit ombett att överväga om titeln kan dras tillbaka, men lagen har inte tillåtit det. Kurvinen säger att högskolesamfundet utreder vilka kriterierna för att dra in en docenttitel kunde vara i en lagändring.
ANDRA LÄSER