Carmen som balett lyfter fram det hotande spanska inbördeskriget

Ramverket fungerar men en större dramatisk inlevelse skulle behövas, tycker Jan-Peter Kaiku i sin recension av baletten Carmen.

Rebecca King och Frans Valkama övertygar som Carmen och don José när Bizets klassiska opera nu blir balett.
Den brittiske koreografen och tidigare dansaren Liam Scarlett är en av dem som i våra dagar fått ta sig an uppdraget att uppdatera den klassiska baletten, knyta den till vår tid och göra den mera tillgänglig. Sin unga ålder till trots har han en betydande erfarenhet och position via sin anknytning till Royal Ballet i London och via sina verk för en rad prominenta balettensembler.

ANDRA LÄSER