Kan Grankulla vara exempel för alla dem som vill fly storstaden under coronakrisen?

Det vore uppfriskande om det igen skulle växa fram samhällen som med tiden blir egna städer.

10.09.2020 07:06
När forskarna försöker beskriva hur städerna fungerar spelar kvadrater ofta en stor roll.
Metoden är då ungefär denna: Stadsområdet delas in i rutfält på till exempel 250 gånger 250 meter.
Sedan granskar forskarna rutfälten. Vad innehåller de? Hur många bor i de enskilda rutfälten? Hur många jobbar där? Hur ser kollektivtrafiken och biltrafiken ut?

ANDRA LÄSER