Tullen handlägger tusentals ärenden på grund av sanktionerna – de här varorna fastnar oftast vid gränsen

Elektronik och it-utrustning på väg till Ryssland hör till det som fastnat i tullen sedan sanktionerna österut infördes. Också båttillbehör och drönare har fastnat vid gränsen, rapporterar Tullen.

Elektronik, utrustning för båtar och drönare hör till de produkter som stoppats vid gränsen under sommaren.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
27.09.2022 09:22 UPPDATERAD 27.09.2022 11:28
Tullen har infört en riskanalys för varuflöden för att avgöra vilka varor som ska stoppas vid gränsen mot Ryssland. Tullkontoren gör också egna bedömningar.
Enligt ett pressmeddelande från Tullen var det i juli-augusti särskilt datorer, mobiltelefoner och annan elektronik i transporter som omfattas av sanktioner som blev kvar i Finland. Också båttillbehör, såsom radarutrustning för fiske, samt drönare hindrades från att transporteras över gränsen till Ryssland.
”Vi övervakar sanktionerna i så hög grad som möjligt på ett databaserat sätt och vi har justerat vår riskanalys av varuflödena så att övervakningen av EU:s sanktioner mot Ryssland är ändamålsenlig och effektiv”, säger direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit i ett pressmeddelande.
Rakshit uppger att Tullen handlagt över 16 000 ärenden i anslutning till sanktionerna mot Ryssland. Om det behövs ger Utrikesministeriet utlåtanden kring vilka enskilda transporter som omfattas av sanktionerna.
Flest transporter stoppas vid Vaalimaa.
Antalet produktgrupper som omfattas av sanktioner växte under perioden mars-maj i och med nya sanktionspaket. En del av varorna som omfattas av sanktioner som ska övervakas är enligt Tullen produkter med dubbla användningsområden, alltså produkter som kan användas för både civila och militära ändamål.
I mars-maj stoppade Tullen särskilt informationsteknik, såsom datorer, hårdskivor, servrar och annan elektronik, tillbehör som hänför sig till sjöfart och båtliv samt båtar och optiska apparater. Även kopplingshuvuden till lastbilar och reservdelar till apparater fanns i transporter som omfattas av sanktioner.
Tullen har inlett närmare 250 preliminära utredningar av transporter som omfattas av EU-sanktioner. Av dessa har cirka 120 fall gått vidare till förundersökning.

ANDRA LÄSER