Börskrönika: Snön faller, men inte aktiemarknaderna – har placerarna börjat julfirandet för tidigt?

Efter ännu en uppgångsvecka på världens aktiemarknader ser det ut som om november kommer att leva upp till sitt rykte som en stark börsmånad.

27.11.2022 15:00
Uppgången för OMXH25-aktierna är nära 7 procent under månaden, vilket innebär att marknaderna nu står klart högre än 24 februari, då Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Detta trots att kriget fortfarande pågår. ECB höjt räntan med 2 procent och att de europeiska ekonomierna väntas gå in i en rejäl lågkonjunktur under de kommande kvartalen.
Den viktigaste förklaringen till de starka marknaderna är sannolikt räntenedgången. Amerikanska långräntor har fallit med cirka 0,3 procent under november och europeiska räntor 0,2 procent.
En kombination av gynnsam inflationsstatistik där producentpriserna i både USA och Tyskland föll tillbaka mer än väntat och något mindre hökaktiga signaler från centralbankerna var precis vad investerarna ville ha för att fortsätta att ta på sig risk. Om de kommande räntebeskeden från ECB och Federal Reserve i december kan bekräfta bilden av att takten i räntehöjningarna avtar är det inte omöjligt att styrkan håller i sig året ut.

ANDRA LÄSER