Också den som inte kan skilja en gråsparv från en kråka kan känna sig välkommen

Fågelskådarens eufori i fält skuggas i Lars Sunds bok av två samtida orosmoln: pandemin och klimatkrisen. Men vad är det som gör en så biten av fågelskådandet? Recensenten erkänner: han är en av dem.

Lars Sund låter sina kompetenser som författare och journalist ingå förening med sitt amatörornitologiska intresse.
31.03.2022 05:59 UPPDATERAD 31.03.2022 11:44

ANDRA LÄSER