Också den som inte kan skilja en gråsparv från en kråka kan känna sig välkommen

Fågelskådarens eufori i fält skuggas i Lars Sunds bok av två samtida orosmoln: pandemin och klimatkrisen. Men vad är det som gör en så biten av fågelskådandet? Recensenten erkänner: han är en av dem.

Lars Sund låter sina kompetenser som författare och journalist ingå förening med sitt amatörornitologiska intresse.
Håkan Möller
31.03.2022 05:59 UPPDATERAD 31.03.2022 11:44
Lars Sund är författare, kulturjournalist – och fågelskådare. Emellanåt låter han sina kompetenser som författare och journalist ingå förening med sitt amatörornitologiska intresse. Efter den uppskattade En morgontrött fågelskådares bekännelser (2010) återkommer han nu med En morgontrött fågelskådares år – från tallbit till talltita (2022). Två exempel på hur den drivne skribenten med nyfikenhet och förmedlingslust kan få sin hobby att lyfta från nörderiets marginal, ta höjd och bli mer allmänt angelägen natur- och civilisationsreflexion.

ANDRA LÄSER