Energipolitiken behöver realism

Det finns inga små modulära reaktorer, så kallade SMR, i kommersiell användning ännu. Men många länder, bland dem både Finland och Sverige, vill nu utreda om de erbjuder en lösning för framtida energiproduktion.

Finland behöver kärnkraft även om målsättningen är att drygt hälften av vår energi ska komma från förnybara energikällor om åtta år. Bilden är från Olkiluoto.
Det var inte länge sedan politikerna skrattade åt tanken på små modulära reaktorer i serieproduktion. Estlands Fermi Energia som redan i flera år planerat för SMR blev länge i det närmaste hånat för sina planer och betraktat som ett företag för drömmare.

ANDRA LÄSER