Utredning: Antalet bostadslösa har minskat tack vare olika program – kommunerna ska vara ännu aktivare

Att färre personer är utan ett hem i Finland är till stor del bostadslöshetsprogrammens förtjänst, visar en utredning som miljöministeriet låtit göra.

Enligt utredningen ska man se till att den som är utan en bostad först får tak på huvudet innan man tar itu med andra problem.
SPT
18.06.2019 20:20 UPPDATERAD 18.06.2019 21:03
I utredningen utvärderas genomförandet och effekterna av tre bostadslöshetsprogram under åren 2008–2018.
Till skillnad från läget i andra EU-länder har antalet bostadslösa i Finland minskat flera år i följd. Antalet vräkningar har också minskat betydligt.
Utredningen visar att det är viktigt att stödja produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader. Enligt utredningen är det också viktigt att tillämpa den så kallade bostad först–principen. Enligt principen ska man se till att den som är utan en bostad först får tak på huvudet innan man tar itu med andra problem.

Arbetet ska stärkas i kommunerna

Ekonomiska svårigheter är en allt vanligare orsak till att man är utan bostad. Andelen unga som är hemlösa har också ökat.
Enligt utredningen lönar det sig i fortsättningen att satsa alltmer på stadigvarande boende med hjälp av socialservicen. Dessutom måste man fortsätta bygga bostäder med skäliga boendekostnader, framför allt i huvudstadsregionen.
Utvärderingen visar att arbetet ännu inte är tillräckligt etablerat i kommunernas verksamhet. För att antalet bostadslösa ska minska och de förebyggande åtgärderna stärkas krävs det att man bland annat förtydligar olika aktörers roller och ansvar och skapar enhetliga tillvägagångssätt.
Därför föreslår utredningen att arbetet mot bostadslöshet tas in i de avtal för markanvändning, boende och trafik som ingås mellan de stora kommunerna och staten.

ANDRA LÄSER