Ok, 2020-talet!

"Här kommer ett nytt årtionde, där ålder kan betyda mer än klass."

28.12.2019 06:55 UPPDATERAD 28.12.2019 09:16
Vi snubblar in i ett nytt år, ett nytt årtionde, där en av de tydligaste trenderna är en växande spänning mellan människor av olika generationer.
Det är lätt att redan nu se likheter mellan 1920- och 2020-talen: bräckliga demokratier och ungas oro inför framtiden, parat med lättsinnigt festande. Den globala, miljardtals gånger spelade megahiten 2019, Señorita, hade som bekant refrängen ooh la la la, it’s true la la la.
Paralleller skönjs, men samtidigt har en enorm förändring skett i befolkningens struktur. I början av 1900-talet var de flesta människor barn, ungdomar och unga vuxna. Nu är de flesta i stället i betryggande medelålder, eller ännu äldre. Och demografin formar demokratin. I den unga republiken Finland kunde de som var mellan 20 och 40 år gamla lita på att deras röst var framtidens: över hälften av den vuxna befolkningen representerades av deras generation. Efter dem växte ännu större åldersklasser upp.

ANDRA LÄSER