En beklämmande inledning för Fotografiska museets nya storsatsning

Det är rent ut sagt förfärligt att se en anti-intersektionell och amerikansk girlboss- och empowerment-attityd applicerad på Marilyn Monroe-fotografier från 1950-talet. Fotografiska museets nya storsatsning lämnar konstkritikern Helen Korpak ledsen och uppgiven.

Fotografier från en enda session med Marilyn Monroe utgör merparten av materialet i galleri K1:s utställning med verk av Douglas Kirkland. Förlegad sensualitet, skriver HBL:s konstkritiker Helen Korpak. Douglas Kirkland: Marilyn Monroe, Hollywood, 1961.
Finlands fotografiska museums centralt belägna nya satellitgalleri K1 bjuder på en upprivande upplevelse, men av helt fel orsaker. Galleriet är nämligen alldeles uppenbart ett kommersiellt koncept snarare än en konstsatsning, något som än en gång tvingar en att reflektera över den katastrofala inverkan som den svenska kedjan Fotografiska haft på fotografiets position och status inom nutidskonsten.
ANDRA LÄSER