Insändare: Skogsdräneringen har skapat problem för älgarna

19.10.2022 17:17
I HBL (17.10) skriver Bille Sirén sakligt och välformulerat om älgstammens problem, som visar sig genom att älgkorna föder små och magra kalvar. Jag är helt överens med honom om att en delorsak troligen är klimatförändringen som medfört heta somrar, vilket i sin tur skapat näringsbrist och svält bland älgarna. Älgen klarar djup snö och kallt klimat, men hetta och torka står den inte ut med.
Men, problemet är inte bara det varmare klimatet. Den troligen största orsaken till problemet är att vi inom skogsbruket under 1950- och 1960-talen gjorde misstaget att hänsynslöst totaldränera skogsmarken. Med statliga stödpengar dränerades kärr och sumpmarker så till den milda grad att det nu inte finns åtkomligt sötvatten som är livsviktigt för djurlivet och som även påverkar virkesproduktionen.
När vitsvans och rå har en medfödd förmåga att klara sitt vätskebehov under långa torrperioder genom att äta vätskerika örter, kräver en vuxen älg tjugo liter sötvatten varje dygn. Om älgkon inte hittar tillräckligt med sötvatten för egen del orkar hon heller inte förse sina kalvar med den näringsrika mjölk som krävs för en normal utveckling. Älgkalvarna blir svaga och sent utvecklade vilket i sin tur medför att de ofta blir könsmogna ett eller flera år senare än normalt. I förlängningen innebär detta att de produktionsberäkningar som ligger till grund för avskjutningen inte stämmer. Jaktuttaget balanserar inte med produktionsberäkningarna som gjorts på en normal kalvproduktion och älgstammen fortsätter att minska.
För att motverka detta problem måste vi återställa skogens naturliga tillgång på sötvatten genom att dämma upp diken och gräva nya vattenhål. Inte bara djurlivet utan hela skogsbiotopen skulle må bra av att vattentillgången normaliserades. Vi skulle få ökad virkesproduktion, rikare djurliv samt större bär- och svampskördar. Här har jaktvårdsföreningarna en betydelsefull uppgift att bita i och det måste ske nu. I morgon kan det vara för sent.
Jens Harberg, Mariehamn

ANDRA LÄSER