Finlandssvenske Theo Herold vill ändra på den svenska hyresmarknaden

Den svenska hyrespolitiken är en brännhet fråga. Så het att den svenska regeringen fälldes på grund av den i juni. Det konstiga är att Sverige är ett av de länder där privatiseringen av kollektivtrafiken, sjuk- och äldrevården har gått längst men en fullständig avreglering av hyresmarknaden har inget parti klart tagit ställning för.

Theo Herold från Esbo är "hjärnflykting" i Sverige och är styrelseledamot i Hyresgästförbundet som jobbar för att den svenska hyresregleringen ska slopas.
14.07.2021 08:15 UPPDATERAD 10.08.2021 10:44
De svenska hyrorna regleras av något som kallas för bruksvärdessystemet, ett lagstadgat system som trädde i kraft 1968 och som innebär att hyresnivån inte får sättas fritt.
I systemet tar man i beaktande fastighetens och lägenhetens standard, var den ligger i förhållande till centrum, butiker och kollektivtrafik. Bland parametrarna finns också områdets image och rykte.
Förespråkarna för hyresregleringen, bruksvärdessystemet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att en bra bostad är en social rättighet eller som Hyresgästföreningen – en part i bostadspolitiken sedan 1920-talet – säger ”alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad”. Hyresgästföreningen förhandlar i praktiken om de flesta hyror i Sverige.

ANDRA LÄSER