Brist på skyddsutrustning oroar vårdare – övervakningen av äldreboenden kan skärpas

Vårdare slår dagligen larm om brist på skyddsutrustning i landets äldreboenden, rapporterar vårdfacket Super, och då anställda insjuknar eller hamnar i karantän blir det ännu svårare att förhindra att coronaviruset sprids. Vid Social- och hälsovårdsministeriet bereds nu en skärpning av reglerna.

Många vårdare slår larm om brist på skyddsutrustning i vården av äldre.
På närvårdarnas och primärskötarnas fackförbund Super får man nu ett hundratal samtal och meddelanden om dagen av oroade medlemmar som jobbar ute i kommunerna. Det samfällda budskapet handlar om skyddsutrustning.
ANDRA LÄSER