Finansiärerna ryter till: "Fortum exponerar vårt anseende för risker"

Flera aktörer i finansbranschen varnar Fortum för en ohållbar klimatpolicy som bland annat tillåter att tyska Uniper ska öppna ett nytt kolkraftverk i Tyskland.

Statsbolaget Fortums klimatlinje har väckt stark kritik, främst inom miljörörelsen, för att dess blivande dotterbolag Uniper ska starta ett nytt kolkraftverk, Datteln 4, i Tyskland. Fortum har också fått kritik bland annat för att man säljer i stället för att stänga äldre kraftverk och för att man bygger ut gasinfrastrukturen.
Nu går också några jättar inom finansbranschen ut med kritik mot Fortum. I ett brev adresserat till vd Pekka Lundmark och till styrelsen varnar kapitalplacerare och försäkringsbolag för de risker Fortum tar. Bland undertecknarna finns Europas största försäkringsbolag Axa och den brittiska försäkringsgiganten Aviva. Bara Axas tillgångar är 14 gånger större än Finlands statsbudget.
Vd Pekka Lundmark har kritiserat Fortums kritiker i Uniper-affären för att de debatterar utifrån sina egna föreställningar och inte fakta.
Udden i kritiken handlar om att Fortum och Uniper måste hålla sig till Parisavtalet vilket förutsätter att man inte startar upp nya kolkraftverk. Fortum har sagt att Datteln 4 är renare och behövs för att ersätta äldre kraftverk som stängs. I brevet kritiseras Fortum också för en rättsprocess mot Nederländerna med anledning av att landet kör ned kolkraften.
I brevet påpekar man att Finland har ett regeringsbeslut på att fasa ut kolkraften till 2029 och att flertalet finansinstitutioner har uppmanat energiindustrin att fasa ut kolkraften till 2030 till förmån för förnybar energiproduktion. Mot den bakgrunden kan man inte förstå att Fortum tillåter sitt dotterbolag att starta upp ett nytt kolkraftverk.
"Vi anser att det inte är kompatibelt med någon som helst ambitiös plan för att fasa ut kolet", skriver undertecknarna. De menar att det äventyrar OECD:s deadline 2030 för att fasa ut stenkol, vilken i sin tur anses nödvändig för att inte spränga utsläppsbudgeten för Parisavtalets 1,5-gradersmål.
"Vi anser också att det sänder fel signal inför klimattoppmötet i Glasgow senare i år, där regeringarna förväntas höja ambitionsnivån i sin klimatpolitik", heter det i brevet.
Vidare kritiseras Fortums offentligt uttalade stöd till Uniper för att driva rättsprocessen mot Nederländerna, för att landet har beslutat att fasa ut kolkraften till 2030.
"Vi förväntar oss att bolagen i våra portföljer ser till att deras lobbyverksamhet ligger i linje med Parisavtalet för att skydda våra förmånstagares ekonomiska intressen på lång sikt".
Placerarna varnar för att kolkraften är behäftad med ytterst dåliga ekonomiska utsikter i Europa i och med att 79 procent av kolkraftskapaciteten i EU går på minus. Man räknar med att den siffran kommer att öka eftersom kolkraften blir dyrare medan den förnybara energin blir förmånligare.
"Nya kolkraftverk saknar ett socialt existensberättigande i Europa, vilket exponerar finansiärernas anseende för risker", heter det i brevet. Det skulle ha överlåtits till Fortums bolagsstämma på tisdagen, men den har flyttats fram.
Brevet är undertecknat av Axa Investment Managers, Aviva Investors, Folksam, Legal & General – Investment Management, La Banque Postale Asset Management, OFI Asset Management, Ostrum Asset Management och Amundi. Tillsammans förvaltar de tillgångar på över en biljon euro.

ANDRA LÄSER