Fyra av tio finländare tänker köpa hybrid– eller elbil före 2030

Enligt Ramboll är det realistiskt att sikta på en bilpark med 700 000 elbilar inom åtta år.

Det glesa nätverket av laddningsstationer bromsar många konsumenters beslut att köpa en elbil. Det visar en enkät som konsultbolaget Ramboll har låtit göra.
Allt fler finländare planerar att köpa en hybrid- eller elbil. I synnerhet kvinnor och bilister som är bosatta i huvudstadsregionen tror på elbilarnas framtid. Det visar en enkät som konsultbolaget Ramboll har låtit göra.
Övergången till utsläppssnåla bilar bromsas av bristen på laddningsstationer och konsumenternas skepsis. Utanför de stora städerna är tron på de bensindrivna bilarna stark.
Cirka 42 procent av dem som svarade på enkäten tror att det egna hushållet använder en el- eller hybridbil om åtta år.
"Forskningsresultaten visar att det är helt realistiskt att uppnå det nationella målet med en bilpark på 700 000 elbilar före 2030", säger Markku Kivari, direktör på Ramboll.
Enligt enkäten är det el- och hybridbilarnas pris, köregenskaper och klimatpåverkan som utgör de viktigaste köpkriterierna. Bristen på laddningsstationer, det smala utbudet på elbilar och elbilens begränsade räckvidd bidrar till konsumenternas skepsis. Priset har den största betydelsen för dem som är beredda att betala 15 000-30 000 euro för sin nästa bil.
81 procent av dem som svarade på enkäten föredrar ett direkt anskaffningsstöd för elbil på högst 9 000 euro i likhet med det system som tillämpas i Tyskland.
Endast 18 procent trodde att de inte behöver en bil som fortskaffningsmedel från och med 2030.
Enkäten gjordes av Taloustutkimus på uppdrag av Ramboll. Sammanlagt 1 061 personer med körkort i åldern 18–80 besvarade enkäten i november.

ANDRA LÄSER