Ålandsbanken betalar extra utdelning

Ålandsbankens resultat för fjolåret är något sämre än år 2021. Bankens styrelse föreslår ändå en utdelning som uppgår till 1,6 euro per aktie plus en tilläggsutdelning på 45 cent per aktie.

Ålandsbanken väntar sig att årets resultat blir bättre än fjolårets. För fjolåret föreslås en extra utdelning.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
01.02.2023 11:06 UPPDATERAD 01.02.2023 12:58
Precis som för ett år sedan så har aktieägarna i Ålandsbanken en extra utdelning att vänta i år. Bankens styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 1,6 euro för fjolåret. Det är 5 cent mer än utdelningen för 2021.
Dessutom föreslår styrelsen en extra utdelning på 45 cent, eller lika mycket som för ett år sedan.
Ålandsbanken redovisar ett rörelseresultat för 2022 som var något sämre än 2021. Resultatet landade på 46,1 miljoner euro, mot 49,2 miljoner ett år tidigare.
Ålandsbankens vd Peter Wiklöf påpekar att banken ändå kom nära sitt genom tiderna bästa resultat. Den extra utdelningen motiverar han bland annat med att banken har en stark kapitalbas och en buffert som förblir stark även om det börjar blåsa kallt.
– Vi ser också på hur det går just nu. Mot bakgrund mot att vi är uppe och nosar på vårt bästa resultat hittills och har en positiv trend då det gäller vinstgenerering så kan vi betala en extra dividend, säger Wiklöf.
Ålandsbanken sålde dessutom sin bolånestock i Sverige, något som gav en engångsintäkt.
Fjolåret var turbulent på finansmarknaden och turbulens gäller det att förbereda sig på också i år, tror Wiklöf.
– Elefanten i rummet stavas Ukraina, men ser man på de ekonomiska siffrorna så verkar prognoserna bli lite bättre, säger Wiklöf.
Han räknar med att marknadsräntorna småningom planar ut på en nivå kring 3,5 procent. Det betecknar han som en sund normalisering efter en lång period med räntor närmare noll. En sådan räntenivå innebär ingen stor katastrof så länge sysselsättningen förblir god.
Wiklöf är också nöjd med att bankens kunder ökat i antal och med att banken haft över en halv miljard euro i nettoinflöde till placeringstjänsterna. 
– Jag är speciellt nöjd med att vi fått nya kunder i ett läge där börserna sjönk. Normalt kan placerarna välja mellan aktier och räntor, men i fjol fanns ingen säker hamn, säger Ålandsbankens vd.
Wiklöf ser det som ett styrketecken att banken hade ett inflöde av nya placeringskunder i ett läge där många konkurrenter upplevde ett utflöde. Det gäller både för Finland och för Sverige, uppger han. Personlig kontakt och service är något kunderna enligt honom sätter stort värde på.
De många positiva faktorerna gör att Ålandsbanken enligt Wiklöf med tillförsikt ser fram emot det här året. Banken väntar sig ett väsentligt bättre rörelseresultat än under 2022.

Ålandsbanken 2022

Alla siffror i miljoner euro om inget annat anges. Motsvarande siffror för 2020 i parentes.
Rörelseresultat: 46,1 (49,2) 
Räntenetto: 68,2 (62,2)
Provisionsnetto: 78,4 (79) 
Kostnader: 131,8 (121,9) 
Utdelningsförslag: 1,6 euro per aktie, plus en tilläggsdividend på 0,45 euro per aktie.

ANDRA LÄSER