Vanda planerar för skyskrapa i Dickursby

Den planerade Vandaspåran i kombination med ringbanan gör Dickursby attraktivt för nya investeringar. Ett nytt kvarter med ett hus på 25 våningar och panoramarestaurang ska ersätta det gamla köpcentret vid stationen.

Så här är det tänkt att Dickursby ska se ut om några år från stationen sett. Även den som bara passerar i tåg kommer att lägga märke till nybygget.
03.08.2021 06:01
Dickursby centrum förändras snabbt. Den nya kyrkan med tillhörande bostadskvarter har redan gett området kring stadshuset en alldeles ny profil. Nu pågår processen med att ändra på stadsplanen för det kvarter som nu domineras av köpcentret Tikkuri precis bredvid stationen.
Går de planer Vanda har i lås kommer Dickursby inom de närmaste tio åren att växa betydligt. Det inte bara en ny spårväg mellan Västerkulla och flygplatsen som ska blåsa liv i området, det blir nya bostäder och fler invånare, planerna för det som kallas för ett centrumkvarter vid stationen är ambitiösa. Köpcentret Tikkuri, byggt i mitten på 1980-talet, för nu en tynande tillvaro på paradplats i Vandas administrativa centrum.
– Tiden har kört förbi köpcentrum av Tikkuris typ. Många av de näringsidkare som en gång fyllde affärsutrymmena där finns inte längre och utrymmena är svåra att anpassa och bygga om och utnyttja för annat, säger Tomi Grönlund, partner på företaget Mrec Investment Management.
Mrec är det företag som för ägaren Alma Property Partners del sköter det konkreta utvecklingsarbetet för det planerade nya kvarteret. Planeringsarbetet är i full gång och den ändring av stadsplanen nybygget kräver har startat hos Vanda stad. Tanken är ett kvarter mellan Dickursby station och den nya kyrkan där det högsta huset får hela 25 våningar. I det huset är tanken att placera en restaurang i översta våningen.
Det nya centrumkvarteret ska innehålla det mesta. En saluhall, affärsutrymmen, biograf, restauranger, kulturutrymmen, kontor och bostäder finns på ritbordet. Eller som Grönlund uttrycker det, kvarteret blir en del av en levande, trygg och mångsidig stad.

Ambitiösa planer

Det nya centrumkvarteret ska innehålla allt från affärer till bostäder. Ovanpå affärsutrymmena planeras ett gårdstak som kan användas av alla.
Parkering planeras i tre våningar under jord. Antalet parkeringsplatser fördubblas jämfört med det nuvarande.
Går planändringen igenom får kvarteret en byggrätt på omkring 50 000 våningskvadratmeter. Omkring 30 000 kvadrat blir bostäder, 11 500 affärsutrymmen och 7 500 kvadrat kontor.

Lokal service

Men innan det blir något nytt ska det gamla kvarteret till största delen rivas. Håller den planerade tidtabellen börjar rivningsarbetet 2024 eller samtidigt som byggnadsarbetet på Vandaspåran är tänkt att starta. Vandas nya fullmäktige kommer som ett av sina första ärenden i höst att få ta ställning till spårans vara eller icke vara, men även om det blir ett nej till den så faller inte planerna på ett nytt centrumkvarter.
– Dickursby är hur som helst en knutpunkt för trafik och spåran är ett långsiktigt projekt, säger Grönlund.
Från Dickursby är det inte långt till köpcentret Jumbo och Flamingo med hotell, spa, restauranger och biografer. Inte heller Tripla i Böle med ett koncept snarlikt det Mrec nu planerar i Dickursby ligger mer än tio minuters tågfärd bort. Men Grönlund tror på det planerade centrumkvarteret.
– Service är i allmänhet lokal. Tanken är ändå att det nya centrumkvarteret ska väcka nyfikenhet även på annat håll än i Dickursby, det kan till exempel locka sådana som besöker vetenskapscentret Heureka och kan överlag öka Dickursbys dragningskraft, säger Grönlund.
Vanda ordnade en invånarkväll kring planerna i början av juni. Det som främst bekymrade deltagarna var att allt grönt riskerar att försvinna från Dickursby centrum. Men träd och grönt kommer att finnas även i det nya kvarteret, försäkrar staden. Stadens mål är enligt presentationen av planen att skapa ett levande centrum. Utvecklingen av Dickursby har varit snabb och den gamla byggnationen motsvarar varken fastighetsägarens förväntningar eller de krav omgivningen ställer, heter det i motiveringen.
Någon exakt budget för planerna vill Tomi Grönlund inte tala om ännu, men det är hur som helst ett projekt på några hundra miljoner. Budgeten kommer också att påverkas till exempel av kostnaderna för byggnadsmaterial.
Innan planerna kan gå vidare måste ändå Vanda, nämnderna och det nya stadsfullmäktige godkänna stadsplaneändringen. Den processen börjar i höst.

ANDRA LÄSER