Justitieminister Henriksson om flytten av kommunalvalet: "Vi måste lita på den expertis vi har"

De uträkningar om coronaviruspandemins möjliga utveckling som presenterades i mars förverkligades inte, men justitieminister Anna-Maja Henriksson står bakom beslutet att flytta kommunalvalet till juni. – Det är alldeles onödigt att spekulera om vad som kunde ha varit. Som politiker måste man fatta beslut enligt den information man har i stunden.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att beslutet att flytta kommunalvalet fortfarande känns rätt, trots att spridningen av coronaviruset mattats av på sistone. Kommunalvalet skulle ordnas den 18 april men flyttades till den 13 juni. Arkivbild.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska folkpartiet, säger att direktör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd muntligt presenterade de uträkningar om coronaviruspandemins möjliga utveckling som påverkade beslutet att flytta kommunalvalet redan innan Justitieministeriet bad om att få uträkningarna skriftligt den 5 mars. Enligt Henriksson tog hon själv, riksdagspartiernas partisekreterare och Justitieministeriets tjänstemannaledning del av Salminens presentation.

Enligt de uträkningar som Institutet för hälsa och välfärd presenterade för Justitieministeriet och partisekreterarna fanns det en möjlighet att antalet nya fall av sjukdomen covid-19 skulle vara mellan 2 600 och 11 200 per dag vid kommunalvalets ursprungliga tidpunkt den 18 april. Henriksson nämnde detta som en orsak till att valet flyttades när Justitieministeriet meddelade om beslutet den 6 mars.

Nyhetsbyrån STT skrev under veckoslutet att Justitieministeriet bad Institutet för hälsa och välfärd om en bedömning av coronaviruspandemins utveckling en dag innan beslutet att flytta valet fattades. I artikeln sade Mika Salminen att tidtabellen var så tajt att det inte var möjligt att beakta olika restriktioners inverkan på smittspridningen.

Anna-Maja Henriksson tycker att STT:s artikel är missvisande.

– Det gick till så att Mika Salminen presenterade de där siffrorna muntligt för mig, partisekreterarna och Justitieministeriets tjänstemän fredagen den 5 mars. Efter det sade vi att det skulle vara bra att få dem också på papper och efter det skickade Institutet för hälsa och välfärd dem till oss, säger Henriksson.

–  Medierna har fokuserat på det där med över 11 000 smittfall per dag men för mig räckte det med att se siffran 2 600 för att tycka att kommunalvalet behöver flyttas.

Mika Salminen säger att han inte i detalj minns hur uträkningarna kom till den 5 mars men att det är möjligt att han först presenterade dem muntligt och att Justitieministeriet bad om dem skriftligt efter det. Han tillägger dock att uträkningarna inte hade gjorts på förhand utan uppkom den 5 mars.

Mika Salminen, direktör vid Institutet för hälsa och välfärd, betonar att de uträkningar om coronaviruspandemins möjliga utveckling som institutet presenterade i början av mars inte var prognoser. – De är inte förutsägelser utan möjliga scenarier för framtiden. Arkivbild.

Knappt 500 smittfall under veckoslutet

Beslutet att flytta kommunalvalet fattades den 6 mars av riksdagspartiernas partisekreterare under ledning av justitieministern. Oppositionspartiet Sannfinländarna motsatte sig inledningsvis flytten, men den 26 mars godkände riksdagen utan omröstning att valet flyttas från den 18 april till den 13 juni.

Om kommunalvalet inte hade flyttats skulle valdagen ha varit på söndagen. Antalet nya bekräftade fall av covid-19 visade sig vara betydligt mindre än i de scenarier som Institutet för hälsa och välfärd presenterade i mars. I söndags rapporterade institutet om totalt 498 nya smittfall under veckoslutet och på måndagen var antalet nya smittfall 156.

Anna-Maja Henriksson säger att flytten av kommunalvalet fortfarande känns som rätt beslut med tanke på den information som Justitieministeriet och partisekreterarna hade i början av mars.

–  Ingen sitter ju med någon kristallkula, men när Institutet för hälsa och välfärd som är landets främsta expert på smittläget säger att det ur ett hälsosäkerhetsperspektiv är tryggare att ordna valet i maj-juni än i april finns inga andra alternativ.

–  Det är alldeles onödigt att spekulera om vad som kunde ha varit. Som politiker måste man fatta beslut enligt den information man har i stunden.

En dag efter att Justitieministeriet meddelat att kommunalvalet flyttas sade Mika Salminen till Yle att uträkningarna om hur coronaviruspandemin kan utvecklas fick för stor uppmärksamhet. Salminen beskrev uträkningarna som en räkneövning.

–  Det jag kanske upplevt som lite besvärligt är sättet att kommunicera. Det blev lite underligt när Institutet för hälsa och välfärd några dagar efter att man presenterat siffrorna för oss som ett mycket allvarligt budskap betecknade dem som en räkneövning, säger Henriksson.

"Vi kan ju inte börja leka experter själva"

Under coronaviruspandemin har regeringen upprepade gånger hänvisat till Institutet för hälsa och välfärd som en central myndighet när det gäller beslut om hanteringen av pandemin. Bland annat Henriksson har sagt att regeringen noggrant lyssnar på institutets medicinska expertis innan beslut fattas.

–  Vi måste kunna lyssna på våra myndigheter och inte finns det någon bättre expert på dessa frågor än Institutet för hälsa och välfärd, säger hon.

Henriksson svarar inte direkt på frågan om huruvida institutets trovärdighet fått sig en törn av uträkningarna i samband med flytten av kommunalvalet.

–  Jag vet inte vem vi i regeringen annars skulle hänvisa till, vi kan ju inte börja leka experter själva. Vi måste lita på den expertis vi har, men säkert är det så att vi framöver kommer att ställa mer specifika frågor, säger hon.

Mika Salminen säger att han inte kan bedöma om uträkningarna påverkat förtroendet för Institutet för hälsa och välfärd.

–  Det får andra avgöra. Modellerna som vi utarbetar är inte förutsägelser av framtiden utan beskrivningar av möjliga utvecklingar och det är vi alltid tydliga med.

ANDRA LÄSER