Varför göra vänskap till ett problem?

Oavlönade entusiaster håller våra föreningar i gång, också på regional och riksnivå. För dem är tal om korruption, oberoende av orsak, totalt främmande, ja sårande.

På basen av möjliga brott (vilket en domstol avgör) i en riksorganisation, Pohjola-Norden, säger HBL (ledare 13.7 och 17.7) att vänskapskorruption och inkompetens är allvarliga problem i organisationer i Svenskfinland. Några konkreta belägg för sina påståenden framför tidningen inte.
ANDRA LÄSER