Insändare: Mental träning skulle spara på mycket onödigt lidande

Stort tack till Susanna Ginman som i sin ledare (HBL 20.6) lyfter fram en oerhört viktig fråga – att lagförslaget om vårdgaranti inte nämner rätten till terapi. Såsom hon skriver ökar den psykiska ohälsan stadigt och det är en gåta att regeringen inte beaktat terapigarantin inom ramen för vårdgarantin.
Vi behöver fortsätta stå på barrikaderna och kämpa för rätten till snabb hjälp vid psykiska problem, samt för rätten att få den på svenska. Samtidigt behöver vi jobba på ett parallellspår, som är lika viktigt om inte viktigare. Här syftar jag på förebyggandet av psykisk ohälsa.
Det allra bästa scenariot vore förstås att sätta in förebyggande åtgärder i tid, så att psykisk ohälsa aldrig uppstår. Alla mentala hälsoproblem går naturligtvis inte att undvika, men en mycket stor del går att åtgärda innan de går så långt att de börjar belasta sjukvården. Jag tänker till exempel på långvarig stress, orostankar på grund av världsläget, ensamhet bland äldre och klimatångest hos unga.
I en förtjänstfull insändare i HBL (7.6) skriver filosofie doktor Rita Ahvenniemi om just detta. Hon kommer också med ett lösningsförslag; att arbetsplatser i större utsträckling borde använda sig av mental träning och utbilda personalen.
Jag håller fullständigt med! Otaliga är de gånger som jag och mina kolleger inom branschen har fått uppleva glädjen av att tillsammans med klienten lyckas svänga en nedåtgående spiral och kunna avhjälpa mentalt illamående innan det vuxit sig till psykisk ohälsa. Detta är en vinn-vinn-situation både för arbetstagaren och arbetsgivaren i och med att sjukfrånvaro, med risken att bli långvarig, kan undvikas.
Hur skulle det gå till i praktiken? Varför inte börja med några pilotprojekt. De som utbildar mentala tränare i Finland, det vill säga Folkhälsan, Ammattiopisto Tavastia och Centria Yrkeshögskola, kanske kunde få med några arbetsplatser där konceptet kunde testas. Eftersom jag brinner extra för barn och ungdomar så är en stor önskan att detta kunde testas även i skolor.
Jag tror starkt på att psykvård och terapi upp till tre gånger i veckan inte skulle behövas i lika stor utsträckning ifall man tog in mental träning som allmän strategi. Det skulle spara på mycket – onödigt lidande, sjukvårdens belastning och sjukdagpenningen i Finland.
Amy Skogberg, certifierad mental tränare, ekonom, Kyrkslätt

ANDRA LÄSER