Med sin poesi återgav Gösta Ågren frågorna deras kraft

Gösta Ågrens kunskapsinstrument framför andra var poesin, men för Ågren hörde skrivandet och läsandet ihop med det praktiska livet. Om inte kunskapen ledde till handling var den betydelselös.

Gösta Ågren (1936–2020).
25.06.2020 11:40 UPPDATERAD 25.06.2020 11:41
Få poeter har som Gösta Ågren förmått finna ord för det utsatta och tillfälliga i den mänskliga existensen. I en vacker bild ur en dikt i Var inte rädd (1976) skriver han:
/
Vid dödsbud fördjupas livsglädjen till sorg,

ANDRA LÄSER