Så peppas (och tuktas) en skrivdrömmare

Michaela von Kügelgens Kickstarta ditt skrivande är en handfast metodbok som genom självhjälpsfrågor och övningar ger aspirerande författare stadga i processen. Men fokus ligger så starkt på kvantitativa mål att den nästan lika gärna kunde handla om att motionera, skriver Ylva Perera.

Michaela von Kügelgen
Ylva Pereraylva.perera@hbl.fi
10.03.2023 05:02

ANDRA LÄSER