Metanmolnet över Sverige och Danmark är extremt – men inte giftigt

Extrema koncentrationer av metan har uppmätts i luften efter Nord Stream-läckorna. Enligt Naturvårdsverket kan utsläppen motsvara en fjärdedel av hela Sveriges klimatutsläpp under ett år – och ännu mer sett i ett kortare tidsperspektiv.

Metan bubblar upp till ytan från Nord Stream-ledningarna.
TT
30.09.2022 18:16 UPPDATERAD 30.09.2022 18:24
Det svenska Naturvårdsverkets grova beräkningar bygger på uppgifter från Nord Stream om hur mycket gas som fanns i ledningarna.
”Dessa uppgifter kan vara något osäkra av flera skäl, bland annat är det oklart hur högt det exakta trycket var i de totalt fyra rören på havsbotten men det uppges handla om runt 200 atmosfärers tryck”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.
”Beräkningarna utgår vidare från det något förenklade antagandet att all gas som finns i ledningarna läcker ut och att allt tas upp i atmosfären. Utifrån dessa förutsättningar är antagandet att totalt 778 miljoner normalkubikmeter (volymen när gasen inte är komprimerad) gas kommer att nå atmosfären från de läckande gasledningarna.”
Halten metangas i atmosfären från Nord Stream-läckorna 26–28 september.

Inte giftigt

Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket, slår inte på stora larmtrumman:
– När det här har läckt färdigt handlar det kanske om 0,2 procent av alla utsläpp av metan över hela jorden.
– Men det är samtidigt väldigt allvarligt eftersom vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen och klara klimathotet.
Han påpekar att metan inte är giftigt och späs ut fort.
– Metan är en kortlivad gas i atmosfären men den har en väldigt hög klimatpåverkan under den tid som den finns kvar. Den lever i ungefär tio år, sedan har den oxiderat bort, medan koldioxiden finns för alltid nästan.
– Det spelar ingen roll var ett utsläpp sker när det gäller klimatgaser, om det varit i Östersjön eller i Egeiska havet eller i Sydatlanten. Effekten på det globala klimatet blir likadan, säger Mats Björsell.

Inget liknande

Enligt forskare på Norsk institutt for luftforskning (Nilu ) har ett stort metanmoln dragit in över Sverige. Under tisdagen visade mätningar från Birkenesobservatoriet i Agder och mätstationer i Sverige ”extrema metankoncentrationer” i luften, enligt Nilu.
”Vi har aldrig tidigare sett något liknande vid någon av våra observationer”, säger forskaren Cathrine Lund Myhre i ett pressmeddelande.
Metan är en växthusgas men den påverkar inte i lika stor utsträckning som koldioxid.
Seismologiska data visar att två explosioner skedde vid Nord Stream-ledningarna i måndags. Kort därefter började bubblor stiga mot ytan.

Metan

Metan är i jämförelse med koldioxid betydligt mer kortlivat, livslängden är cirka tio år innan den bryts ned i atmosfären.
För att metanutsläpp ska kunna jämföras med koldioxidutsläpp måste man därför välja tidsperspektiv för beräkningarna. Det vanligaste är 100 år, men många anser att det är relevant att parallellt använda ett kortare perspektiv på 20 år.
På 100 år är metan 25 gånger kraftigare än koldioxid, på 20 år är det 78 gånger kraftigare. I 100-årsperspektivet motsvarar utsläppen från gasläckan cirka 12,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Med 20-årsperspektivtet blir motsvarande siffra 39 miljoner ton.
Källa: Källa: Naturvårdsverket

ANDRA LÄSER