Ukraina förbjuder rysk musik och litteratur

Ryska författare och artister förbjuds att sprida sina verk i Ukraina, rapporterar The Guardian.

Efter att president Volodomyr Zelenskyj har undertecknat besluten kan förbud av rysk musik och litteratur införas i Ukraina. Arkivbild.
Det ukrainska parlamentet har stiftat två nya lagar för att stoppa rysk kultur.
Den första lagen innebär att ryska författare inte får trycka böcker i landet utan att först avsäga sig sitt medborgarskap. Även import av böcker från Ryssland, Belarus och Donbass, det område i östra Ukraina som delvis ockuperats av Ryssland, förbjuds. För att importera ryskspråkiga böcker från andra länder behöver man ett särskilt tillstånd.
Den andra lagen innebär att musik som skapats av ryska artister inte får spelas på radio eller tv eller i kollektivtrafiken. Endast artister som har fördömt den ryska invasionen av Ukraina är undantagna från lagen. Motiveringen bakom beslutet är att rysk musik kan ”påverka separatistiska stämningar i befolkningen”.
Båda lagarna gäller endast personer som fått ryskt medborgarskap efter Sovjetunionens fall 1991.
Ukrainas kulturminister Oleksandr Tkatjenko har sagt att han välkomnar de nya lagarna. Efter att president Volodomyr Zelenskyj har undertecknat besluten kan lagarna komma att träda i kraft i Ukraina.
Ukraina beskriver detta som en "dekommunisering" av landet, men åtgärderna har även kallats "av-ryssifiering". De beskrivs av landet som nödvändiga efter att Ryssland under lång tid har försökt utplåna den ukrainska identiteten.
ANDRA LÄSER