Ta inte efter Sverige på en enda punkt

Sans och balans är nödvändiga ingredienser i den här stora och viktiga frågan. För Finlands framtids skull.

Det krävs sans och balans i den så viktiga asylinvandringsfrågan. Som boende i Sverige och engagerad i asyl- och migrationsfrågor i över 20 år, varav 14 år som asylombud, ser jag med förfäran att en del nu i Finland verkar gå i samma spår som man gjort i Sverige. Jag kallar det kortnäst – man vill inte eller förmår inte tänka längre än näsan räcker.

När Fredrik Reinfeldt var statsminister talade han om Sverige som En Humanitär Stormakt. Han sa till folket: ”Öppna era hjärtan” och såg ingen gräns för hur många utomeuropeiska migranter och flyktingar Sverige kunde ta emot. Invandringen från Mellanöstern, Somalia, Eritrea, Afghanistan blev ohanterlig och till stora delar okontrollerbar. Lagar luckrades upp och det till och med stiftades lagar som gick stick i stäv med varandra och med existerande utlänningslag.

Det är förfärande att se att samma aningslöshet som rått i Sverige nu också verkar drabba Finland. Att hjälpa människor är inte fel. Att demonstrera är inte fel. Att arbeta för att förändra ikraftvarande lagar som man inte tycker är bra är inte heller fel, det både kan och får man göra i en demokrati. Men att till exempel försöka stoppa lagenliga utvisningar och störa ordningsmakten när den gör vad som på den enligt lag ankommer, är fel. Man må vara hur missnöjd man vill med Migris beslut, med regeringens asylpolitik och med utlänningslagen; lagar och beslut ska ändå följas. Annars blir det anarki.

Beslutsfattare vid Migri och i förvaltningsdomstolen har en mycket viktig uppgift: att i enlighet med demokratiskt stiftade lagar fatta livsavgörande beslut om människor som sökt sig till Finland för att söka asyl. Bland dessa människor finns kriminella som flytt från domar för grova brott i sina hemländer. Det finns IS-terrorister. Det finns välfärds- och sjukdomsmigranter. Och så finns det de som behöver – och har rätt till – skydd på grund av förföljelse och de som uppfyller kriteriet för flyktingstatus enligt Genèvekonventionen.

Att man är under 18 år och söker sig till ett land i Europa för att få utbildning och ett bättre liv är inte skyddsgrundande. Inte heller att man har det fattigt och svårt i hemlandet. Att man behöver opereras eller har en svår sjukdom och medicinerna kostar mycket, eller man är gammal och har familj i Finland är inte heller asylskäl. Att man kommer från ett våldshärjat land där det pågår strider är inte självklart skyddsgrundande. I Afghanistan, till exempel, bor cirka 31 miljoner människor. Om utlänningslagen inte krävde individuella asyl- eller skyddsskäl så skulle de faktiskt alla ha rätt att flytta till Finland.

När beslutsfattare hos Migri och domare i förvaltningsdomstolen kommit fram till att en person inte når upp till lagens kriterier för skydd eller flyktingstatus måste beslutet respekteras. Många välvilliga människor reagerar nästan enbart känslomässigt och har ingen aning om vilka uppgifter och vilken dokumentation myndigheterna har haft tillgång till och grundat sina beslut på. Ofta behärskar dessa personer inte heller utlänningslagen. Att då gå till storms över hur ”omänskliga” de är på Migri, eller hur felaktigt ett beslut är utan att ha alla de fakta myndigheten har, är fel.

Sans och balans är nödvändiga ingredienser i den här stora och viktiga frågan. För Finlands framtids skull. Landet har inte kapacitet att ta emot, ordna bostad, utbildning och försörjning (tills de så småningom kanske får jobb) åt tiotusentals människor som inte har de skäl för asyl eller skydd som det finländska folket via sin lagstiftande församling har beslutat att man måste ha för att beviljas rätt att stanna i landet. Möjlighet finns dock att söka tillstånd att studera i eller arbetskraftsinvandra till Finland. I båda dessa fall försörjer man sig själv.

Vad man än gör i Finland bör man inte ta efter Sverige på någon enda punkt. Följ svenska medier och bloggar för information, det är ingen vacker bild som framträder av Den Humanitära Stormakten. Ta i stället fasta på statsminister Juha Sipiläs kloka ord i sammanhanget (HBL 15.3) under rubriken ”Välkomsthälsningen gäller inte alla”: – Jag tycker det pragmatiska finländska förhållningssättet har fungerat, att vi håller hjärtat varmt, men huvudet kallt. Vi hjälper dem som flyr krig, men inser realistiskt att här också finns sådana som inte kommer att beviljas asyl, och folk som inte har rent mjöl i påsen.

Merit Wager

skribent, bloggare, förläggare och översättare med lång erfarenhet inom asyl- och migrationsområdet, Stockholm, Sverige

ANDRA LÄSER