Inrikesministeriet har tappat bort sekretessbelagda handlingar – prickas av justitiekanslern

Biträdande justitiekanslern har gett Inrikesministeriet en anmärkning för brister i behandlingen av sekretessbelagda handlingar.

Biträdande justitiekanslern tycker det är oroväckande att handlingar med skyddsnivå II har försvunnit.
Enligt biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen kan det hända att Inrikesministeriet har tappat bort dokument som kan orsaka betydande skada om de hamnar i fel händer. Puumalainen betonar ändå att det inte finns skäl att misstänka att de hemliga dokumenten har hamnat i fel händer.
Bristerna upptäcktes när Puumalainen bad Inrikesministeriet att lämna ut uppgifter om användning och övervakning av hemliga metoder för inhämtande av information mellan åren 2012 och 2017. Inrikesministeriet meddelade att de inte kunde hitta de dokument och bilagor från 2012 som Puumalainen frågade efter.
Enligt den utredning som Statsrådets kansli har gett Puumalainen handlar det bara om några enstaka handlingar. Inrikesministeriet misstänker att den tjänsteman eller de tjänstemän som har behandlat ärendena har glömt att registrera materialet till arkivet.
ANDRA LÄSER