Esbo sparar i investeringar och satsar på skolor – pengar finns budgeterade för nya daghem i Mattliden och Olars

I kväll ska Esbo fullmäktige godkänna stadens budget för 2023 och investeringsplanen fram till år 2031. På den svenska sidan ser det lovande ut, Rödskogs skola får behålla sina paviljonger, Olars får ett nytt tvåspråkigt daghem och renoveringen av Mattlidens skolcentrum kommer i gång.

Samtliga partier i Esbo är överens om att skolan och barnen har högsta prioritet och därför får utbildningssektorn 3,5 miljoner euro extra i nästa års budget. Bilden är tagen utanför Kirstin koulu i Södrik.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
07.12.2022 15:07
Trots dystra ekonomiska utsikter, som inflation, stigande räntor och ett snabbt försämrat läge inom byggbranschen, kommer Esbo stad att öka sina driftsutgifter med 4,3 miljoner euro nästa år. Mest pengar styrs nu till skola och utbildning som får merparten, eller 3,5 miljoner euro extra.
– Esbo vill satsa på barn och unga. Det finns ett brett samförstånd i alla partier om att vi inte ska ta bort pengar från skola och utbildning. Det behövs tillräckligt många vuxna i skolorna, så Esbo kommer inte att öka på gruppstorlekarna under nästa år, säger Eva-Lena Gästrin (SFP), ordförande för nämnden Svenska rum.
Gästrin är faktiskt riktigt nöjd med hur förhandlingarna inför budgetbeslutet har gått med tanke på den svenska verksamheten i Esbo.
– Svenska rum får också 20 000 euro extra för ungdomsarbete, vilket är glädjande med tanke på hur många unga som blev ensamma och utanför under coronaåren. Nu finns det pengar för att satsa lite på dem. Också Rödskogs skola får goda nyheter, vi kan förlänga hyreskontraktet för paviljongerna fram till 2031, eller så långt som den nu pågående investeringsperioden pågår, säger Eva-Lena Gästrin.

Nya småhustomter och två daghem

Esbo stad har ett investeringstak på 250 miljoner euro om året. Med de pengarna ska man bygga nya och renovera befintliga skolor och daghem, bygga ut infrastruktur som gator och avlopp i nya stadsdelar samt hålla idrottsparker och bibliotek i skick.
Bland annat stadsmiljösektorn får en miljon för att effektivera planeringen av småhustomter, speciellt i mellersta Esbo. Staden har som målsättning att det i framtiden ska erbjudas 200 nya tomter per år i för privat småhusbyggande.
Mattlidens skolcentrum har långt över tusen elever, och för att de alla ska få plats finns det nu två paviljonger med ett tiotal klassrum på gården. Esbo stad borde komma i gång med renoveringen och tillbyggnaden av skolcentret inom de närmaste åren.
I investeringsprogrammet fram till 2025 finns två stora daghemsprojekt som berör den svenska sidan: ett tvåspråkigt daghem till Olars och byggstart för Mattlidens daghem.
– Bägge projekten går nu framåt med god fart. Planeringen av Mattlidens skolcentrum, som har pågått i många år, går nu framåt så att daghemmet och kultursmedjan byggs först. Det är föreningen Focus Mattliden som står för byggandet, men Esbo stad har reserverat pengar för att hyra lokalerna. Enligt våra mest optimistiska planer skulle de stå klara redan under år 2025, säger Eva-Lena Gästrin.
Daghemsbristen i Olars är också akut, både på finska och svenska sidan. Det ska staden lösa genom att bygga ett nytt daghem med tio finska och sex svenska barngrupper på den tomt där Komeetan koulu tidigare har verkat. Budgeten för daghemmet ligger på 11,8 miljoner euro, fördelade på de tre kommande åren.
– Vi har brist på kommunala daghemsplatser i Olars. Där finns nu tre svenska daghemsgrupper som verkar i olika byggnader som står inför stora renoveringar, så det är bråttom med daghemmet, säger Eva-Lena Gästrin.
Esbovikens simhall blev klar 1983 och har sedan dess fungerat som en tävlingsarena vid simtävlingar, eftersom där finns 50 meter långa banor. Nu är simhallen i dåligt skick och i stort behov av en renovering.
Däremot har renoveringen av Esbovikens simhall tagits bort från investeringsplanen, trots att förslaget redan har godkänts av fullmäktige. Planen var att simhallen, som är byggd 1983, skulle genomgå en grundlig renovering under de kommande fyra åren för drygt 27 miljoner euro. Nu har partierna enats om att sätta renoveringen på is medan man utreder huruvida ett nybygge skulle vara ett bättre alternativ.

 Två partier utanför

Samtliga partier som är representerade i fullmäktige har varit med och förhandlat sig fram till detta budgetförslag i förväg, men på målrakan drog sig två partier ur förhandlingarna, Sannfinländarna och Kristdemokraterna. De hade velat styra ännu mera pengar till undervisningen. Sannfinländarna var också missnöjda över på vilket sätt staden redovisar sina för utgifter som hänger ihop med invandringen.
Esbo fullmäktige sammanträder på onsdag kväll den 7 december för att slå fast budgeten för nästa år.

ANDRA LÄSER