Åbo Akademi har valt ny styrelse – två tungviktare i styrelsesammanhang är nya externa medlemmar

Vd för Hanaholmens kulturcentrum, Gunvor Kronman och Dag Wallgren, tidigare vd för Svenska litteratursällskapet valdes in som nya externa medlemmar i Åbo Akademis styrelse.

Gunvor Kronman och Dag Wallgren är nya externa medlemmar i Åbo Akademis styrelse. 
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
16.11.2022 21:08
Åbo Akademis universitetskollegium har utsett en ny styrelse. Styrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan. 
Vid mötet på onsdagen utsågs Gunvor Kronman och Dag Wallgren till styrelsens nya externa medlemmar. 
Kronman är vd för Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland och direktör för Kulturfonden för Sverige och Finland. Hon är styrelseordförande för bland annat Konstsamfundet och Plan International. 
Wallgren har tidigare varit vd och finansdirektör för Svenska litteratursällskapet. Han har arbetat som verkställande direktör vid placeringsbolaget Kelonia och bland annat haft förtroendeuppdraget som styrelseordförande i Aktia.
– De ska bidra med sin expertis och sitt nätverk till styrelsearbetet. De externa styrelsemedlemmarna ska representera samhället i stort utanför universitetet och det tycker jag att både Wallgren och Kronman liksom och Peter Essen och Anna Lindén gör på ett ypperligt sätt, säger universitetskollegiets ordförande Ronald Österbacka.
Företagsledarna Peter Essen och Anna Lindén omvaldes som styrelsens externa medlemmar.
Det är universitetskollegiet som röstat fram styrelsen.

Hälften av styrelsen ny

Redan för en vecka sedan valdes de interna styrelsemedlemmarna via öppna val. 
I den nya styrelsen är nu sex av totalt tio medlemmar representanter för universitetet och fyra är externa medlemmar. En mandatperiod är två år och den nya styrelsen valdes för åren 2023-2024. 
Enligt universitetslagen måste minst fyrtio procent av universitetens styrelser bestå av externa medlemmar.
– Drygt hälften av styrelsen är nu ny, vilket jag tycker är lämpligt eftersom det finns både kontinuitet och förnyelse, säger Österbacka. 
Åbo Akademis professorer representeras i den nya styrelsen av Ria Heilä-Ylikallio som är professorer i svenska och litteratur med didaktisk inriktning och Kim Wikström som är professor i industriell ekonomi.
I kategorin forskare, lärare och övrig personal valdes Janne Elo, universitetslektor i pedagogik och Dan Holm, projektledare. Studenterna representeras av Fanny Jonasson som studerar till rättsnotarie och Erik Östman som studerar kemiteknik.
Growth Marketing Manager Yacine Samb och kansler emeritus, rektor emeritus Thomas Wilhelmsson, som suttit i styrelsen ställde däremot inte upp för omval.

ANDRA LÄSER