Esperi har inte gjort anspråk på avdrag

Enligt uppgifter i tidningspressen har Esperi Care inte gjort anspråk på avdrag i beskattningen för de räntor på 15 procent som har erlagts till moderbolaget.

Lars Christer Johans (HBL Debatt 7.2) och Wendla Paile (HBL Debatt 11.2) bibringar i sina insändare läsarna den felaktiga uppfattningen att skattemyndigheterna godkänner vilka räntesatser som helst gällande lån inom utländska koncerner. Så är inte fallet. Jag uppmanar skribenterna att stifta bekantskap med näringsskattelagens bestämmelser (paragraf 18). Enligt uppgifter i tidningspressen har Esperi Care inte gjort anspråk på avdrag i beskattningen för de räntor på 15 procent som har erlagts till moderbolaget. Ovannämnda debattinlägg kan därför anses helt skjuta över målet.

Bengt Nyholm

pensionerad skatteexpert, Borgå

ANDRA LÄSER