Coronasamordningsgruppen vill hålla gym och simhallar stängda – behovet av sjukhusvård ökar

Antalet nya smittfall med coronaviruset fortsätter att öka i hela huvudstadsregionen, och med dem också trycket på sjukvården. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar att de restriktioner som gäller lokaler som simhallar, gym och innelekplatser förlängs för att stävja smittspridningen.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar att simhallarna hålls stängda ett tag till för att stävja smittspridningen.

För tillfället vårdas sammanlagt 347 patienter med coronaviruset på sjukhusen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS. Samtidigt har såväl HUS som huvudstadsregionens städer krympt den icke-brådskande vården inom såväl bashälsovården som specialistvården för att trygga vården av covidpatienter, informerar sjukvårdsdistriktet och Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

Hela social- och hälsovårdssektorn är enligt samordningsgruppen högt belastad eftersom man varit tvungen att flytta över personal till kritiska funktioner som vaccineringar, vård av covidpatienter och andra brådskande uppgifter.

Samordningsgruppen anser att det är nödvändigt att begränsa den vuxna befolkningens kontakter för att trygga vårdens bärkraft och samhällskritiska funktioner, och rekommenderar för Södra Finlands regionförvaltningsverk att de rekommendationer som nu är i kraft förlängs med två veckor, till den 8 februari.

Det är regionförvaltningsverken som fattar beslut om de regionala restriktionerna.

Rekommendationen innebär att till exempel sporthallar, gym, simhallar, dansplatser, inomhuslekplatser och allmänna utrymmen i köpcenter fortsättningsvis skulle hållas stängda.

Samordningsgruppen rekommenderar ändå att restriktionerna inte heller i fortsättningen skulle gälla barn och unga födda 2003 eller senare. Dessutom önskar gruppen att man finner en lösning för att möjliggöra motion för specialgrupper.

ANDRA LÄSER